Vil dere gifte dere borgelig i Vadsø kommune?

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler ble overført til kommunene fra 1. januar 2018. I Vadsø kommune er det primært ordfører eller varaordfører som foretar vielsene. Vielsen foregår i bystyresalen på rådhuset, så fremt ikke annet er avtalt.

Før vielsen

Før dere kan gifte dere må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest. Skjema og mer informasjon om hvor dette skal sendes finner dere her:
Skattetatens skjema for ekteskap i Norge

Når skjema er levert vil skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å kunne inngå ekteskap. Dere vil så få en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Original attest må leveres Vadsø kommune i god tid før vielsen.
 

Dato og tidspunkt for vielse

I Vadsø kommune er fast tidspunkt for vielser fredager mellom kl. 14 og 16. Dersom annet tidspunkt er ønsket må dette avtales særskilt. For avtale av tidspunkt ta kontakt med ordfører på e-post: ordforer@vadso.kommune.no eller telefon
78 94 23 01.

Vigsel kan likevel skje utenom dette tidspunkt etter nærmere avtale. Påløpte kostnader som følge av annet tidspunkt, leie av lokale og/eller reise til alternativt sted vil da bli krevet dekket.
 

Hvordan foregår seremonier?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel.
Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.
 

Spørsmål om vielse og regelverk?

For spørsmål om selve vielsen kan ordfører kontaktes på e-post: ordforer@vadso.kommune.no eller telefon 78 94 23 01.

Spørsmål om regelverk og dokumentasjon rettes til skatteetaten.