Godkjente lister - kommunestyrevalget 2019

Her finner du de godkjente listene for kommunestyrevalget 2019.

Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.