Frist for å levere inn listeforslag - Valg 2019

Frist for å levere inn listeforslag er 1. april 2019 innen kl. 12.00 på Vadsø Rådhus i 2. etasje.