Kvalifisering gjennom fadderordning

Kvalifisering gjennom fadderordning er et prosjekt som har pågått i kommunen siden 2016, i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I prosjektet tester kommunen ut mulighetene for å bygge nettverk, lære språk og sosialisering utenfor Kvalifiseringsenhetens formelle rammer.

Integrering handler om inkludering, og lokalsamfunn der alle bidrar til fellesskap og tilhørighet har større sjanse for å lykkes. I fadderprosjektet har kommunen og frivillig sektor sammen bidratt til fremskynde nettverksbygging og språktrening for bosatte flyktninger. Det er et prosjekt som både har et system og individperspektiv, der kommunen tar ansvar for å skape arenaer og tilrettelegge for at innbyggerne kan møtes og holde kontakt.

Prosjektet avsluttes i 2018 og har vært et viktig bidrag for videreutvikling av introduksjonsprogrammet, både i Vadsø og for resten av Norge.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Farid Shariati – prosjektleder ved sektor Kvalifisering, velferd og inkludering i Vadsø kommune