Ser du mæ?

 

Kommunale planerRapportering og evalueringHandlingsplan for ansatteInternkontrollInternkontrollKompetanseTverrfaglig ledelseSammen om barn

«Ser du mæ?" er Vadsø-modellen for helhetlig og systematisk oppfølging av utsatte barn og unge.

Modellen er en samhandlingsmodell som beskriver innsatsen i og mellom tjenestene rettet mot barn, unge og familier. Modellen beskriver tilbudene som kommunen kan gi når familier trenger ekstra hjelp og støtte.

Modellen er interaktiv, og ved å klikke på blomsten finner du mer informasjon om disse tilbudene.