Handlingsveileder

Vadsø kommune har egen handlingsveileder for ansatte i kommunen som jobber med barn og unge. Veilederen beskriver hvordan vi skal fange opp og følge opp barn og familier som av ulike grunner trenger oppfølging. 

Vadsø kommune har en målsetting om at tidlig innsats,og riktig hjelp til riktig tid, skal bidra til at barn får gode utviklingsmuligheter og oppvekstvilkår.

 

Last ned handlingsveileder (PDF, 2 MB)

Tidlig inn i Vadsø kommune

En veileder om rask intervensjon og oppfølging av barn (0-6 år) og familier i risiko.

Denne veilederen er utarbeidet som en del av kompetanseheving i forhold til hvordan komme i dialog med gravide og småbarnsforeldre om bruk av rusmidler, psykiske problemer eller vold. Målsettingen er at ansatte i Vadsø kommune som jobber med barn eller voksne med foreldreansvar, rask kan gå fra bekymring til handling og oppfølging av barn i risiko.

Barnets første leveår legger et viktig grunnlag for vekst og utvikling videre i livet, og godt foreldreskap har en særlig viktig betydning. Det er derfor spesielt viktig at barn og familier i risiko får nødvendig hjelp og oppfølging så tidlig så mulig. Tidlig inn- modellen er spesielt rettet mot barn i aldersgruppen 0-6 år, og veilederen legger hovedvekt på denne aldersgruppen.

Tidlig inn (0-6 år) - Vadsø kommune (PDF, 504 kB)