Internkontroll

Vadsø kommune benytter  ulike saksbehandling- og dokumentasjonssystem (fagsystemer). I tillegg benyttes kvalitetssystemet; QM+. Dette systemet benyttes for avviksmeldinger knyttet til tiltakene i modellen. Internkontrollen skal sørge for at vedtatte rutiner og prosedyrer følges og at oppgaver og tiltak gjennomføres.