Sammen om barn

Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Vadsø kommune skal tilrettelegge for at barn og unge som vokser opp i kommunen får gode oppvekstvilkår. Kommunen bidrar til at foresatte får nødvendig hjelp og støtte i oppgaven med å sikre barn en trygg oppvekst.

I Vadsø kommune finnes det ulike tilbud som foresatte, barn og ungdom kan benytte seg av:

Vadsø kommune benytter ulike forebyggingstiltak for å gi et godt tilbud, blant annet:

Annen nyttig informasjon 

 

Taushetsplikt

Ansatte i kommunen har taushetsplikt i møte med barn og deres familier. For å komme barnet og familien i møte på en best mulig måte, er det ofte nødvendig at ansatte kan samarbeide på tvers av ulike tjenesteområder. Dette krever samtykke av foresatte.