Flyktningtjenester

Vadsø kommune har gjennom mange år bosatt et høyt antall flyktninger. Arbeidet med flyktninger er nå organisert i Kvalifiseringsenheten (KVE).

Om oss

KVE har ansvaret for bosetting, introduksjonsprogram og oppfølging av voksne og enslig mindreårige flyktninger, norsk og samfunnsfagopplæring samt grunnskole for voksne. KVE er delt inn i tre avdelinger:

  • Bosetting og introduksjonsprogram (veiledere)
  • Undervisning (skole)
  • Daglig omsorg for enslig mindreårige (miljøtjenesten)
Introduksjonsprogram

Vadsø kommune tilbyr introduksjonsprogram til nybosatte flyktninger, jfr Lov om Introduksjonsordning. Veilederne i Kvalifiseringenheten har ansvaret for oppfølging av deltakerne i introduksjonsprogrammet og samarbeider både med lærere i norskopplæringen, lærere i grunnskolen for voksne, NAV, praksisplasser og andre.

Enslige mindreårige flyktninger

Vadsø kommune bosetter enslige mindreårige flyktninger over 15 år. De bor i vanlige boliger spredt rundt i Vadsø. Noen bor to eller tre sammen, noen alene. Miljøarbeidere/terapeuter i miljøtjenesten har den daglige omsorgen og har tett oppfølging med hovedmål om å gjøre de selvhjulpne i det norske samfunnet.

Bosetting av flyktninger

Det er kommunestyret i Vadsø kommune som bestemmer hvor mange flykntinger kommunen kan bosette hvert år. Etter at kommunen har gjort en avtale med IMDi om hvem og når flyktningene skal bosettes, tar veilederne i Kvalifiseringsenheten arbeidet videre. Veiledere har ansvaret for bosetting av både enslige mindreårige, voksne og familier som kommer som flyktninger eller overføringsflyktninger til Vadsø.

Andre innvandrere

Vadsø kommune har ingen spesielle tjenester for andre innvandrere enn flyktninger.
Innvandrere som har behov for norskopplæring eller å ta norskprøver, samfunnsfagprøver, statsborgerprøver e.l., kan kontakte Kvalifiseringsenheten på 78 94 23 00.

Voksenopplæringen holder til på Flerbrukshuset (gamle Sentrum skole).

Åpningstider:

Her er dørene åpne kl 8.00 – 15.30 så lenge det er folk på jobb.

Voksenopplæringen kan du kontakte på telefon 78 94 26 25 tirsdag, torsdag og fredag. Utenom disse dagene kan du kontakte kommunens sentralbord på 78 94 23 00.

Fagleder: Kirsi Saaristo