Grunnskole for voksne

Voksne som ikke har norsk grunnskole eller tilsvarende fra andre land, og som trenger grunnskole, kan søke. Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringsloven § 4A-1 og presisert i på Undervisningsdirektoratets nettsider (rundskriv Udir-3-2012).

Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i Norge.

Innhold og nivå

Grunnskole for voksne gir opplæring i grunnskolefagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon. Opplæringen følger Kunnskapsløftet 06.

Målet for opplæringen er å gi deltakere kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring.

Organisering

Eksamensrettet grunnskole nivå 8-10 mot grunnskoleeksamen – 2 årig løp

Timetall

Skoleåret 2019/2020 gis det tilbud om 26 timer pr uke.

Ny regnetest

Kompetanse Norge har lansert en test for voksne som ønsker å kartlegge sine grunnleggende ferdigheter i regning. Testen er gratis og åpent tilgjengelig for alle. Testen og informasjon finner du her

Skolerute 2019/2020

For mer informasjon kontakt voksenopplæringen  

Voksenopplæringen holder til på Flerbrukshuset (gamle Sentrum skole).

Åpningstider:

Her er dørene åpne kl 8.00 – 15.30 så lenge det er folk på jobb.

Voksenopplæringen har ikke et eget telefonnummer, men kan nås gjennom kommunens sentralbord på 78 94 23 00.

Rektor: Kirsi Saaristo