Tiltak og prosjekter

Vadsø kommune har egne aktivitetstiltak for enslig mindreårige flyktninger, som ikke kan være med i vanlig organiserte aktiviteter, for eksempel aldersbestemt idrett. Dette kan være fotball, svømming, volleyball og cricket, alt etter hva de enslig mindreårige ønsker å gjøre. Noen enslig mindreårige er også med i idrett og andre aktiviteter i ordinære idrettslag og frivillige organisasjoner.

Kommunen har i mange år hatt et samarbeid med Vadsø Røde Kors om leksehjelp for enslig mindreårige flyktninger og voksne flyktninger. Dette organiseres av Kvalifiseringsenheten som har ansvaret for norskundervisning og grunnskoleopplæring av både enslig mindreårige og voksne flyktninger, samt andre innvandrere.

EM-prosjekt

Skoleåret 2017/18 ble det startet opp et samarbeidsprosjekt mellom Vadsø kommune, Finnmark fylkeskommune og Vadsø videregående skole om å starte kombinasjonsklasser for enslig mindreårige flyktninger og andre flyktningungdom med behov for videregående opplæring. Prosjektet er finansiert av IMDi og er planlagt for to år.

Voksenopplæringen holder til på Flerbrukshuset (gamle Sentrum skole).

Åpningstider:

Her er dørene åpne kl 8.00 – 15.30 så lenge det er folk på jobb.

Voksenopplæringen kan du kontakte på telefon 78 94 26 25 tirsdag, torsdag og fredag. Utenom disse dagene kan du kontakte kommunens sentralbord på 78 94 23 00.

Fagleder: Kirsi Saaristo