Norasenteret - Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark har til formål å yte hjelp til voksne og barn i krisesituasjon og å gi seksuelt misbrukte voksne og barn et bedre liv på egne premisser. Vadsø kommune eier selskapet sammen med andre Øst Finnmarks kommuner.

Norasenteret drives etter Lov av 19. juni 2009 nr. 44: Lov om kommunale krisesentertilbod og representerer et beskyttet botilbud i en overgangsperiode, avgrenset i tid, inntil de hjelpesøkende finner mer permanente løsninger som kan bedre deres sosiale situasjon. Norasenteret gir informasjon om og kan kontakte aktuelle hjelpeinstanser. Selskapet drives etter prinsippet hjelp til selvhjelp.

Norasenteret IKS er et senter for kvinner, menn og deres barn som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Det er også et senter for deg som er utsatt for seksuelle overgrep, incest eller voldtekt.

Norasenteret har døgnåpen telefon eller du kan komme til dem for samtale. Senteret tilbyr råd og veiledning og gir informasjon om dine rettigheter.

Norasenteret tilbyr et akutt, midlertidig botilbud. En av leilighetene er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelse.

De ansatte har bred erfaring og kompetanse med ulike brukergrupper, blant annet forskjellige etnisiteter, LHBTI-personer, kvinner, menn, barn og ungdom.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 78 99 60 60
E-post: info@norasenteret.no
www.norasenteret.no​​​​​​​