Beredskap i Vadsø kommune

Vi opplever at det er spørsmål om kommunens beredskap i ulike scenario. Vadsø kommune har beredskapsplaner som er oppdaterte og som vil tas i bruk ved behov. Vi har også samarbeid med andre kommuner og statsforvalter i Troms og Finnmark i forhold til kriseledelse, varsling og forberedelser til ulike kriser.

Vadsø kommune har lang erfaring med kriseledelse og har jevnlige øvelser med kriseledelsen og samarbeidsparter. Våre beredskapsplaner er basert på ulike scenario og er utarbeidet gjennom bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser. Disse oppdateres kontinuerlig i forhold til eventuelle nye risikoer som oppstår.

Jodtabletter

Vi har tilstrekkelig med jodtabletter på lager i tilfelle økt radioaktivitet. Ved et eventuelt behov vil disse bli delt ut til de personene som har behov for dette. Ved en eventuell atomulykke vil informasjon om dette bli gitt av myndighetene. Du finner mer informasjon om dette her:

Tilfluktsrom i Vadsø kommune

Vadsø kommune har oppdatert oversikt over tilfluktsrom i kommunen. Denne oversikten er en del av vårt beredskapsarbeid.

Til sammen er det ca 3800 plasser, i offentlige og private tilfluktsrom i Vadsø kommune.

Oversikt offentlige tilfluktsrom:

 • Scandic hotell, Nordvarangerveien 4, plass til 520
 • Sentrum flerbrukshus , Oscarsgate 21, plass til 423 personer
 • Rådhusgata 5, plass til 30 personer
 • Fossen skole nord for Idrettseveien, plass til 229 personer
 • Varangerhallen, Esbensensgate, plass til 92 personer
 • Miljøbygget, Karl Rasmussensplass,
 • Vadsø helsesenter, Vidjeveien 4, plass til 160 personer
 • Vadsø samfunnshus, plass til 105 personer
 • Rådhusgata 5, plass til 30 personer
 • Melkevarden skole, plass til 250 personer
 • Vestre Jakobselv samfunnshus, plass til 105 personer

Det er ca 1900 plasser i kommunale bygg og det er ca 1900 private plasser, for eksempel ved store bedrifter.

Det er kommunen som eier og vedlikeholder de offentlige tilfluktsrommene. De private tilfluktsrommene må eieren vedlikeholde selv.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både de offentlige og private tilfluktsrommene.

Dette bør du ha hjemme

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en oversikt over hva du kan gjøre for å sikre deg og dine i forbindelse med ulike farer og ulykker. Denne listen finner du her:

Vær OBS på falske nyheter

I kriser er det ofte store mengder med informasjon som deles. I den forbindelse er det viktig at man kan skille mellom det som er rett og falskt. Vår hjemmeside er vår hovedkanal for spredning av informasjon i kriser. Vi vil også benytte NRK Finnmark og iFinnmark til å dele informasjon ved pågående kriser. Er du usikker på om en nyhet er ekte eller falsk så finner du noen gode råd om hvordan du kan skille ekte og falske nyheter på disse sidene: