TV-aksjonen 2018

Tv-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974.

TV-aksjonen

TV-aksjonen arrangeres av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner. Innsamlingen forgår på flere måter. Det mest sentrale er rundt 100.000 bøssebærere som går fra dør til dør til alle Norges 1,8 millioner husstander, men det gis også gaver fra bedrifter og privatpersoner direkte til innsamlingen, samt at det er tradisjon for å ha en direktesendt auksjon i NRK's sendinger. Innsamlingen foregår også en tid etter selve aksjonsdagen. Formålet bestemmes av et innsamlingsråd i NRK.

Flyktningerådet og Kirkens Nødhjelp er de organisasjonene som har hatt TV-aksjonen flest ganger. Aksjonen arrangeres en søndag i oktober hvert år, og på denne dagen setter NRK1 av store deler av sin sendetid til å fortelle om TV-aksjonen og organisasjonen bak den. I tillegg har NRK programmer om TV-aksjonen før selve aksjonen. Målt i innsamlede midler per person er TV-aksjonen verdens største innsamlingsaksjon. TV-aksjonen regnes som den meste kjente innsamlingsaksjonen i Norge.

Siden første aksjon i 1974 har TV-aksjonen samlet inn over 8,8 milliarder kroner til veldedige formål.

2018

TV-aksjonen 2018 har valgt Kirkens Bymisjon.
Kirkens Bymisjon har valgt aksjonsnavnet «Kom inn».

Formålet er formulert som «Et møtested kan endre liv. Flere møter kan endre et helt samfunn». Lederen i Innsamlingsrådet, Erik Samuelsen, er fornøyd med at Innsamlingsrådet valgte å gå for Kirkens Bymisjon sin søknad.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen følger Innsamlingsrådets innstilling og gir TV-aksjonen i NRK for 2018 til Kirkens Bymisjon.

– Dette vil være en TV-aksjon som støtter de svakeste og de som blir stående utenfor i samfunnet vårt. Dette gjelder blant andre de som er fattige og de som mangler et sted å bo, sier Eriksen.

Kommunekomité

For Vadsø kommune er det Servicekontoret som har ansvaret for administrasjon av innsamlingsaksjonen lokalt. Det oppnevnes ny kommunekomité hvert år, og leder, samt et medlem er politisk valgt. 
I Vadsø kommune er det ca 70 bøssebærere som deltar hvert år.