Vadsø Bo og Omsorgssenter

Vadsø Bo og Omsorgssenter er et heldøgnstilbud på sykehjemsnivå. 

Hva er Vadsø Bo og Omsorgssenter?

Vadsø Bo og Omsorgssenter består av 34 leiligheter som er fordelt på 5 boenheter og tilbyr langtidsplasser for de som trenger pleie og omsorg gjennom hele døgnet .Tjenestene omfatter medisinsk oppfølging av tilsynslege, hjemmesykepleie og hjemmehjelp/praktisk bistand. De kan også omfatte dagsenterplass og støttekontakt. Tjenestene er basert på individuelle behov og er vedtaksfestet. Beboerne inngår leieavtale med Vadsø kommune.

Hvem kan få tjenester fra Vadsø Bo og Omsorgssenter?

Vadsø Bo og Omsorgssenter er for dem som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet, og hvor alle andre tiltak er prøvd eller vurdert.

Hva koster det?

Beboerne leier leilighetene i henhold til husleieloven og betaler husleie og kostpenger. I tillegg betaler de for egne medisiner og rengjøring av leilighetene.

Hvordan søker man?

Søknad om hjelp kan komme fra brukeren selv, pårørende, verge, lege eller sykehus. Søk ved å fylle ut dette søknadsskjemaet (PDF, 381 kB). Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt (se kontaktinformasjon nederst på siden).  

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Grete Foslund Dahl
Enhetsleder Bo og Omsorgssenter
Mobil 975 05 023

Besøksadresse:
Vadsø Bo og Omsorgssenter
Vidjeveien 3
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø