Dagsenter

Målet for dagsenterets brukere skal være opplevelse av mestring og økt livskvalitet.

Hva er dagsenter?

Dette er en tjeneste som ikke er lovpålagt, men som Vadsø kommune gir for å gi et godt aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med en demensdiagnose. Andre hjemmeboende eldre som ikke kan nyttiggjøre seg andre aktivitetstilbud og tjenester kan også benytte seg av dagsenteret.

Målet er at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. Tilbudet skal bidra til å vedlikeholde funksjoner ved tilrettelagt aktivitet, både individuelt og i gruppe. Det skal også gi sosialt samvær, et variert kosthold og være et avlastningstilbud for pårørende.

Hvem kan få tjenester ved dagsenteret?

  • Hjemmeboende personer med demenssykdom
  • Hjemmeboende eldre uten heldøgnsbemanning
  • Personer med demensdiagnose som har institusjons-/langtidsplass

Bruker må kunne nyttiggjøre seg tilbud som sosialt samvær og aktiviteter.

Hva koster det?

Egenbetalingen er kr 65 pr dag. Vi tilbyr transport til og fra dagtilbudet.

Hvordan søker man?

Her finner du skjema for søknad om plass ved Dagsenteret som du sender til kommunen. (PDF, 372 kB) Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt (se kontaktinformasjon nederst på siden).

Hvor er Dagsenteret?

Dagsenteret er lokalisert i 1. etasje på Vadsø helsesenter hvor vi er tre dager i uken. De to resterende ukedagene er vi på Solvarden gård i Vestre Jakobselv.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Vadsø Dagsenter
Telefon 78 94 26 38

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø 

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø

Åpningstider

Mandag - fredag: 10.00-14.00

Stengt: I fellesferie og høytid er tilbudet stengt.