Demensomsorg

Demensteamet i Vadsø gir støtte til demente og pårørende i Vadsø kommune. Demensteamet består av sykepleier, ergoterapeut og helsefagarbeider.

Alle glemmer

Lurer du på om noen av dine nærmeste eller noen du kjenner har hukommelsesproblemer? Alle glemmer fra tid til annen - det er helt normalt. Hukommelsessvikt er IKKE tegn på demens. Men hvis hvis du, eller noen du kjenner glemmer viktige detaljer om seg selv, er det viktig å oppsøke hjelp. Dette kan være tegn som for eksempel:

 • man glemmer sin egen adresse
 • man glemmer sitt eget postnummer
 • man glemmer viktige tegn som har skjedd dagen før
 • man glemmer et sted der man har vært før
 • man går seg vill i kjente omgivelser, og det har skjedd over en tid

Tidlig utredning og diagnostisering av demens er viktig slik at riktig tiltak blir satt i gang for bruker og pårørende.

Demensteamet kan hjelpe deg med: 

 • Utredning: finne ut om problemet skyldes demens.
 • Gi råd og veiledning.
 • Dagaktivitetstilbud; kommunen har dagsenter som er åpent mandag-fredag fra 9.30 til 14.30. Mange ulike aktiviteter som biltur, gårdsbesøk, matlaging osv. Les mer om dagsenteret her.
 • Aktivitetsvenn; er et aktivitetstilbud for personer med demens sammen med frivillige.
 • Avlastningsordninger; det finnes ulike avlastningsordninger som kan søkes på, søknadsskjema finner du her (PDF, 372 kB).
 • Bolig med heldøgnsbemanning, søknadsskjema finner du her (PDF, 372 kB).
 • Tilrettelegging i daglige aktiviteter (Inkludert hjelpemidler).

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt! Alle kan ta kontakt: Personen selv, pårørende, nabo, venner osv. Se kontaktinformasjon nederst på siden.
Meldeskjema til Demensteam finner du her (PDF, 4 kB).

Besøksvenn

Besøksvenn er en tjeneste i regi av Røde Kors. Besøkstjenesten organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen. Det er opp til hver enkelt, og den enkeltes behov, hva innholdet i besøket skal være. Eksempler kan være turer, kafèbesøk eller en hjemmeprat.

Ta kontakt med Anne Birgitte Meirud, telefon 94 89 03 75, eller e-post annebmeirud@hotmail.no. For mer informasjon om besøksvenn, trykk her.

Lenker

 

Nasjonalforeningen for folkehelse, demens

Nasjonalforeningen Vadsø Demensforening

Kontakt

Simone Gærnæ
Fagleder omsorg demente
Telefon 78 94 25 85
Mobil 915 67 717

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter, 2 etasje.
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø kommune
Demensteamet i Vadsø
Postboks 614
9811 Vadsø