Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Vadsø gir støtte til demente og pårørende i Vadsø kommune. Hukommelsesteamet består av sykepleier, ergoterapeut og helsefagarbeider.

Alle glemmer

Lurer du på om noen av dine nærmeste eller noen du kjenner har hukommelsesproblemer? Alle glemmer fra tid til annen - det er helt normalt. Hukommelsessvikt er IKKE tegn på demens. Men hvis du, eller noen du kjenner glemmer viktige detaljer om seg selv, er det viktig å oppsøke hjelp. Dette kan være tegn som for eksempel:

 • man glemmer sin egen adresse
 • man glemmer sitt eget postnummer
 • man glemmer viktige hendelser som har skjedd dagen før
 • man glemmer et sted man har vært før
 • man går seg vill i kjente omgivelser, og det har skjedd over en tid

Tidlig utredning og diagnostisering av demens er viktig slik at riktig tiltak blir satt i gang for bruker og pårørende.

Hukommelsesteamet kan hjelpe deg med: 

 • Utredning: finne ut om problemet skyldes demens.
 • Gi råd og veiledning.
 • Dagaktivitetstilbud; kommunen har dagsenter som er åpent mandag-fredag fra 9.30 til 14.30. Mange ulike aktiviteter som biltur, gårdsbesøk, matlaging osv. Les mer om dagsenteret her.
 • Aktivitetsvenn; er et aktivitetstilbud for personer med demens sammen med frivillige.
 • Avlastningsordninger; det finnes ulike avlastningsordninger som kan søkes på, søknadsskjema finner du her (PDF, 372 kB).
 • Bolig med heldøgnsbemanning, søknadsskjema finner du her (PDF, 372 kB).
 • Tilrettelegging i daglige aktiviteter (Inkludert hjelpemidler).

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt! Alle kan ta kontakt: Personen selv, pårørende, nabo, venner osv. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Pårørendeskole

Vadsø Demensforening arrangerer en gang i året pårørendeskole i samarbeid med kommunen. Pårørendeskole er et tilbud for pårørende til personer med demenssykdom. Pårørende får kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Du finner programmet for årets pårørendeskole ved å trykke her

Lenker

Nasjonalforeningen for folkehelse, demens

Nasjonalforeningen Vadsø Demensforening

Kontakt

Simone Gærnæ
Demenskoordinator
E-post
Telefon 78 94 25 85

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter, 2 etasje.
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø kommune
Hukommelsesteam
Postboks 614
9811 Vadsø