Livsgledehjem

Vadsø kommune har fått sertifisert både Sykehjemmet og Bo- og Omsorgssenteret som Livsgledehjem. 

Hva er Livsgledehjem?

Livsglede for Eldre er en organisasjon som eier og styrer sertifiseringsordningen kaldt Livsgledehjem. Etter sertifisering kan vi kalle oss for Livsgledehjem og etterpå skal vi resertifiseres hvert år. Det å kunne kalle seg livsgledehjem betyr at vi oppfyller noen kriterier, og at vi har satt arbeidet med disse i system så tiltakene ikke er avhengig av hvem som er på jobb, vær eller annet. Det betyr også at aktiviteter rettet mot beboerens livsglede er likestilt med oppgaver omkring stell, ernæring og medisinering.

Følgende 9 kriterier skal være oppfylt:

  • Alle ansatte på enheten skal vite om hva sertifiseringsordningen er og hva de innebærer.
  • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andreorganisasjoner.
  • Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får komme ut i frisk luft minst en gang per uke.
  • Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.
  • Virksomheten skal legge til rette for att beboeren får mulighet for at opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
  • Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.
  • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet.
  • Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.
  • Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen.

Organisering

Hele 43 kommuner er med i sertifiseringsprosessen Livsgledehjem landet over og flere er på vei! Pr. 31.12.17 var 110 sykehjem med i prosessen.

Alle ansatte er en del av dette livsgledearbeidet. Det er ansatt en Livsgledekonsulent i kommunen, som guider prosessen mot sertifiseringen og det er i hver enhet laget en Livsgledegruppe, som blir hovedansvarlig for å drive arbeidet fremover.

Alt dette er ikke nytt men sertifiseringsordningen er et systemverktøy for ivaretakelse av psykososiale behov hos beboerne og dette sikrer at lovkrav oppfylles. Mange av kriteriene ivaretas allerede og nå er fokus mer å få det i system.

I november 2019 fikk Vadsø kommune sertifisert både Sykehjemmet og Bo- og Omsorgssenteret som Livsgledehjem. Dermed er vi også den første kommune i Finnmark som får denne sertifiseringen på plass. Les mer om sertifiseringen her.