Diabetessykepleier

I Vadsø er diabetessykepleier ansatt i 50% stilling.

Hva er en diabetessykepleier?

Diabetessykepleier jobber tverrfaglig for god diabeteshelse i befolkningen i nært samarbeid med lege, jordmor, hjemmesykepleien og andre samarbeidspartnere. 

Hva gjør en diabetessykepleier?

 • Jobber med forebygging av diabetes type 2 og andre komplikasjoner og sykdommer som kan sees i sammenheng. 
  Gravide som får diabetes i svangerskapet henvises tidlig til oppfølging hos diabetessykepleier. Også de som har diabetes før graviditet.
 • Gir undervisning og opplæring både individuelt og i grupper, til personer med diabetes og deres pårørende. Ha gjerne med deg en pårørende til time om du ønsker.
 • Koordinerer kontakten mellom sykehus, fastlege og pasient. Kan henvise til diabetesskole for personer med diabetes og deres pårørende.
 • Foretar kontroll av føtter samt rådgivning for god fothelse.
 • Veileder ved insulinoppstart.

Hvem kan få tjenester hos diabetessykepleier?

 • Om du har fått vite at du har diabetes kan lege henvise deg til regelmessig oppfølging og rutinekontroller hos diabetessykepleier om du ønsker det.
 • Du kan også få kostholds- og livsstilsveiledning dersom blodsukkeret ditt ligger høyere enn det bør, uten at det riktig enda har nådd diagnosegrensen for diabetes. Dette gjelder type 2-diabetes.
 • De som får type 1 diabetes oppdages ganske umiddelbart, da denne sykdommen har et annet forløp.
 • Sistnevnte gruppe har også mulighet til også å bli fulgt opp i spesialisthelsetjenesten (på sykehus) dersom de ønsker det, i tillegg til kontroller hos egen fastlege og diabetessykepleier.
 • Barn med diabetes følges opp av spesialisthelsetjenesten ved sykehus.

Kontaktinformasjon

I Vadsø er diabetessykepleier ansatt i 50% stilling og har faste diabetesdager. Se kontaktinformasjon og åpningstider nederst på siden. 

For mer informasjon om diabetes, besøk diabetesforbundet sine hjemmesider.

Kontakt

Diabetessykepleier
Telefon 78 94 25 46

Ringer du utenfor diabetessykepleiers kontortid, ring time og reseptbestillingen på tlf 78 94 25 22, så videreformidles beskjed og diabetessykepleier tar kontakt. 

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø 

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø

Åpningstider

Diabetessykepleier har faste diabetesdager;

Tirsdager og torsdager kl 08.00 – 15.00, samt mandager i like uker.