Dialyse

Dialyseenheten drives av sykepleiere.

Hva er dialyse?

Dialyse er en metode for å rense avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet når kroppens egen rensefabrikk, nyrene, har sviktet.

Hva er dialysetilbudet?

Dialyse er et desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud til pasienter fra nordsiden av Varangerfjorden som trenger hemodialyse. Nyrespesialist er her ca hver 2 mnd.

Hvem kan få dialyse?

Dialyseenhet, klinikk Kirkenes bestemmer hvilke pasienter som skal ha dialyse i Vadsø.