Ergoterapitjenesten

Ergoterapi bidrar til at alle mennesker, uansett helsetilstand, kapasitet eller funksjon, får delta i samfunnet. Ergoterapitjenesten bistår med å tilrettelegge for brukerne, og iverksetter tiltak som gjør at hver enkelt blir mest mulig selvhjulpen i sin hverdag.

Hvem kan få ergoterapi?

Alle som bor i Vadsø kommune kan søke tjenester hos ergoterapeut. Vi tilbyr tjenester til personer i alle aldre som har behov for ergoterapi.

Pris

Tjenesten er gratis.

Tjenesten innhold

  • På bakgrunn av kartlegging og vurdering tilrettelegger ergoterapeuten for aktivitet og deltagelse.
  • Ergoterapeuten er kontaktperson for tekniske hjelpemidler tilknyttet Folketrygden.
  • Tjenesten har ansvar for et kommunalt lager av tekniske hjelpemidler.
  • Vaktmester i ergoterapitjenesten står for utkjøring, montering og innhenting av tekniske hjelpemidler.

Hjelpemider

Kommunen låner ut enkle hjelpemidler om det er et midlertidig behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder. Lagret er på Varanger ASVO på Vadsø-øya, inngang fra havnesiden. Det er gratis å låne hjelpemidler, ved behov for bistand til å kjøre hjelpemidlene ut eller hente de inn koster det 150 kroner. 

Åpningstidene er fra kl 08.00 – 15.00 hverdager. Telefon Varanger ASVO: 78 94 21 50.

Hvordan søker man?

Alle kan henvende seg til ergoterapitjenesten. For å søke om tjenester, fyll ut henvisningsskjema som du sender til kommunen. Du finner henvisningsskjema til ergoterapitjenesten her. (PDF, 484 kB)

Praktiske opplysninger

Det må tas forbehold om ventetid.

Kontakt

Ergoterapitjenesten
Telefon 78 94 25 91

Våre telefontider er fra 12.00 – 14.00 alle hverdager

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø 

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø