Fysioterapitjenesten

Tjenesten tilbyr forebygging, behandling, rehabilitering - individuelt og i grupper.

Fysioterapitjenesten skal fremme helse igjennom å forebygge og behandle sykdom eller skade i bevegelsesapparatet.

Hvem kan få fysioterapi?

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen kan søke tjenester hos fysioterapeut. Fysioterapi må være av stor betydning for brukers sykdom og funksjonsevne. Det er fysioterapeutens ansvar å avslutte behandlingen når dette behovet ikke lenger er tilstede. Det kreves ikke rekvisisjon fra lege (se pris).

Kvalitetsmål

  • At fysioterapeutene holder seg faglig oppdatert og følger vedtatte standarder for fysioterapi.
  • At fysioterapitjenester utøves i lokaler som er tilrettelagt og godkjente. (Arbeidsmiljøloven og arbeidstilsynets forskrifter).

Hva kan brukerne forvente av oss

At alle fysioterapeutene i kommunen følger samme prosedyre for prioritering av brukere. Venteliste vil variere på de ulike behandlingsstedene.

Hvordan søker jeg?

Ta kontakt med fysioterapitjenesten, se kontaktinformasjon nederst på siden. 

Pris

Prisene på fysioterapi er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 14. juni 2017 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi med hjemmel i Folketrygdloven. Behandlingen dekkes helt eller delvis av folketrygden.

Kontakt

Fysioterapitjenesten Vadsø Helsesenter
Telefon 78 94 25 91

Telefontid 12:00 - 14:00

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse: 
Vadsø kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø 

Fysio Nord
E-post
Telefon 78 95 48 58
Mobil 455 15 085

Besøksadresse:
Sør-varangerveien 2
9800 Vadsø

Hjemmeside:
www.fysionord.com

Nyborgveien Fysikalske Institutt v/ Arne Huru
Telefon 78 95 20 56

Besøksadresse:
Nyborgveien 47
9800 Vadsø