Helsesøstertjenesten

Helsesøster er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid som er rettet mot barn, unge og deres familier. 

Hva er helsesøstertjenesten?

Helsesøstertjenesten er ansvarlig for driften av kommunens helsestasjon og skolehelsetjeneste. Det meste av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler ved Vadsø Helsesenter og ved kommunens skoler, samt hjemmebesøk til familier med nyfødte barn.

Målet med helsesøstertjenesten er:

 • Å fremme psykisk og fysisk helse.
 • Å fremme gode sosiale og miljømessige forhold.
 • Å forebygge sykdom og skader.

Hvem kan få tjenester fra helsesøster?

 • Barn og ungdom 0–20 år og deres foreldre. (ungdom helt opp til 25 år gjennom Helsestasjon ungdom)
 • Hele befolkningen når det gjelder forebyggende smittevernarbeid og miljørettet helsevern.

Tjenesten omfatter:

Helsestasjon: 

 • Barn 0-5 år.
 • Utføres av helsesøster og lege.

Skolehelsetjenesten:

 • Barn 6-20 år.
 • Utføres av helsesøster og lege.

Helsestasjon for ungdom:

 • Ungdom 13-25 år.
 • Utføres av helsesøster,jordmor og lege.

Vaksinasjon og smittevern:

 • Hele befolkningen.
 • Utføres av helsesøster/flyktningehelsesøster og lege.

Førstegangs helseundersøkelse:

 • Bosatte flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandring.
 • Utføres av flyktningehelsesøster og lege.

Jordmortjenesten:

 • Gravide og deres familie.
 • Utføres av jordmor.

Hvordan søke tjenesten

Timebestilling ved henvendelse til helsestasjonen, se kontaktinformasjon og åpningstider nederst på siden. 

Kontakt

Vadsø Helsestasjon
E-post
Telefon 78 94 25 50

Besøksadresse:
Vadsø Helsestasjon
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø

Åpningstider

Mandag-fredag: kl. 09.00 - 15.00