Helsestasjon sped- og småbarn

Tjenesten er et helhetlig tilbud som ivaretar den fysiske og psykiske helse hos barn og unge og deres familie.

Hva er helsestasjon for sped- og småbarn?

Helsestasjonen står for oppfølging av sped- og småbarn med tanke på fysisk, psykisk og sosial utvikling. Tjenesten inneholder helseundersøkelser, vaksinering, hjemmebesøk, helseopplysning og veiledning.

Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten omfatter barn i alderen 0 - 6 år. På helsestasjonen blir barnet fulgt opp med regelmessige timer og undersøkelser av helsesøster og lege:

Barnets alder - oppfølging:

 • 1-2 uker: hjemmebesøk jordmor og helsesøster.
 • 4 uker: vektkontroll, barselgruppe.
 • 6 uker: lege og helsesøster, vaksine.
 • 3 mnd: helsesøster, vaksinering.
 • 4 mnd: helsesøster og fysioterapeut, gruppe.
 • 5 mnd: helsesøster, vaksinering.
 • 6 mnd: lege (helsesøster ved behov).
 • 8 mnd: helsesøster, gruppe.
 • 10 mnd: helsesøster, gruppe.
 • 12 mnd: lege og helsesøster, vaksinering.
 • 15 mnd: helsesøster, vaksinering.
 • 17-18 mnd: helsesøster, gruppe.
 • 2 år: helsesøster.
 • 4 år: helsesøster.

Veiledning ved behov

Det utføres også veiledning og timer ved behov, der foreldre selv tar kontakt. I tillegg følger helsesøstertjenesten opp sped- og småbarn med spesielle behov, og foreldre som har behov for ekstra støtte og hjelp.

Hva kreves for å motta tjenesten?

Helsesøstertjenesten er et tilbud der publikum selv kan ta kontakt ved behov. Be gjerne om en ekstra time hvis det er noe spesielt dere ønsker å ta opp, eller ta kontakt på telefon.

Hvordan søke tjenesten?

Timebestilling ved henvendelse til helsestasjonen, se kontaktinformasjon og åpningstider nederst på siden.

Kontakt

Vadsø Helsestasjon
E-post
Telefon 78 94 25 50

Besøksadresse:
Vadsø Helsestasjon
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø

Åpningstider

Mandag-fredag: kl. 09.00 - 15.00