Jordmor

I Vadsø kommune jobber vi for å gi den gravide best mulig omsorg under svangerskapet. 

Hva er jordmortjenesten?

I Vadsø har vi jordmor i 100 % stilling. Jordmortjenesten har i dag ingen fast beredskap utenom dagtid. Jordmor og fastleger samarbeider om svangerskapsomsorg, og den gravide kan velge om de vil gå til jordmor eller lege, eller en kombinasjon. Svangerskapskonsultasjoner er gratis.

Jordmortjenestens oppgaver

 • Tiltak som bidrar til god helse og fremmer svangerskapets naturlige utvikling.
 • Gi råd slik at foreldre får en god start sammen med det nye barnet.
 • Gravide skal føle trygghet i forhold til den forestående fødselen.
 • Forberede gravide til barseltid og amming.
 • Gi råd og kjennskap til rettigheter som gravid, fødende og barselkvinne.
 • Gi prevensjonsveiledning.

Hvem kan få tjenester hos jordmor?

 • Gravide kvinner og deres familie.
 • Kvinner som nettopp har født.
 • Kvinner som planlegger å bli gravide.
 • Kvinner med behov for prevensjonsveiledning.
 • Kvinner med spørsmål om abort eller kvinnesykdommer.

Tjenesten omfatter tilbud om: 

Svangerskap, fødsel og barsel:

 • 1. svangerskapskontroll
 • Oppfølging hos jordmor som omfatter;
  - helseundersøkelser
  - rådgivning
  - informasjon og støtte for at svangerskap, fødsel og barseltid skal forløpe mest mulig naturlig
 • Foreldreforberedende kurs i samarbeid med fysioterapeut
 • Hjemmebesøk
 • Samtale og etterkontroll etter fødselen
 • Hjelp til å bearbeide tidligere vanskelige fødselsopplevelser
 • Livsstilssamtale tidlig i graviditeten

Gynekologiske undersøkelser og prevensjon:

 • Samtale ved spørsmål om abort eller kvinnesykdommer
 • Prevensjonsveiledning og innsetting av spiral
 • Celleprøver
 • Andre gynekologiske undersøkelser og prøver.

Kontaktinformasjon

Time hos jordmor kan bestilles hos time og reseptbestilling. Se kontaktinformasjon nederst på siden.
Du kan også bestille time på nett.

Linker

Du kan lese mer om svangerskap på helsenorge sine sider.

Her finner du mer informasjon om medisinbruk for gravide og ammende (tryggmammamedisin).

Kontakt

Outi Gunnari
Jordmor
E-post
Telefon 78 94 25 38
Time- og reseptbestilling
Telefon 78 94 25 22

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø 

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø

Åpningstider

Telefontid

Mandag-Fredag kl. 12.00-13.00