Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes lærings- og utviklingsmiljø, og bidra til en helsefremmende livsstil. 

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten skal fremme god fysisk, psykisk og sosial helse blant barn og unge. Skolehelsetjenesten skal bidra til å gjøre barn og unge i stand til å påvirke deres helse, trivsel og mestring.

Hvem kan få tjenesten?

Alle elever i grunnskolen og videregående skole.

Tjenesten omfatter

Skolene i Vadsø har en eller flere faste helsesøstre tilknyttet den enkelte skole. Det er regelmessige konsultasjoner og undersøkelser ved de ulike alderstrinn:

1. klasse

 • Skolestartundersøkelse.
 • Samtale med helsesøster om kost, trivsel, søvn etc.   
 • Måling høyde og vekt.
 • Syn- og hørselstest på indikasjon.  Legeundersøkelse.

2. klasse

 • Tetravac-vaksine (polio, difteri, stivkrampe og kikhoste).

3. klasse

 • Høyde/vektmåling med evt oppfølging.

6.klasse

 • MMR-vaksine (meslinger, kusma, røde hunder).

7.klasse

 • HPV-vaksine til jentene.
 • Fra høst 2018 gis denne også til gutter.

8.klasse

 • Høyde/vektmåling, evt oppfølging.
 • Helsesamtale.

Ut over de oppsatte kontaktene, er det oppfølging av elever ved behov. Dette skjer ved at foreldre, lærere eller eleven selv tar kontakt.

Undervisning på de ulike alderstrinn vil gis i samråd med skolen. 

Helsesøstertjenesten kan også tilby foreldreveiledning.

Skolehelsetjenesten samarbeider med mange instanser, for eksempel:

 • Fysioterapitjenesten
 • Barnevernet
 • PPT
 • Barne- og ungdomspsykiatrien.

Alle skolene er tilsluttet tverrfaglige team med PPT, helsesøster og barnevern. Helsearbeidet i skolen følger egne lover og forskrifter.

Skolehelsetjenesten har fast kontortid hver uke ved skolene: 

 • Vadsø barneskole: 09.30-14.30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Tlf 78 94 28 05
 • Vadsø ungdomskole: 09.30-14.00 mandag og torsdag.   Tlf 78 94 26 50
 • Vadsø videregående skole: 10.00-14.00 tirsdag.   Tlf 78 96 36 47
 • Vestre Jakobselv skole: 10.00 -14.00 mandag. Tlf 78 94 28 70

Hvordan søke tjenesten

Kontakt helsestasjonen for timebestilling, se kontaktinformasjon og åpningtider nederst på siden.

Kontakt

Vadsø Helsestasjon
E-post
Telefon 78 94 25 50

Besøksadresse:
Vadsø Helsestasjon
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø

Åpningstider

Mandag-fredag: kl. 09.00 - 15.00