Kreftomsorg

For å bistå i prosessen for de som blir rammet av alvorlig sykdom, har kommunen en egen kreftkoordinator.

Hva er en kreftkoordinator?

Kreftkoordinator skal sammen med annet helsepersonell bidra til at kreftrammede får god oppfølging i en krevende livssituasjon.

Hvem kan få tilbud fra kreftkoordinator?

Alle kan ta direkte kontakt; enten pasienten selv, pårørende, venner, fastleger og annet helsepersonell. Noen kan ha behov for et møte eller en samtale, mens andre ønsker oppfølging over tid.

Det krever ingen henvisning, og tilbudet er gratis.

Hva kan en kreftkoordinator hjelpe med?

 • Gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling og rehabilitering.
 • Gi informasjon om ulike tjenestetilbud i kommunen.
 • Hjelp til med å samordne tiltak og tjenester.
 • Sørge for koordinering av kreftarbeid i kommunen.
 • Samarbeid med annet helsepersonell i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.
 • Være et bindeledd mellom ulike nivåer og tjenester.
 • Tilby støttesamtale til pasienter og deres pårørende.
 • Ha oversikt over hvilke instanser pasienten kan henvende seg til for å få opplysninger om relevante tilbud, rettigheter og muligheter.
 • Samarbeide med kreftforeningens ulike pasientgrupper, kreftforeningen, regionalt kompetansesenter for lindrende behandling.
 • Drive generell opplysningvirksomhet.
 • Skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet for pasienten.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator har kontor i 1. etasje på helsesenteret, bruk hovedinngangen. Kontaktinformasjon finnes nederst på siden.

Linker

Kreftforeningen nettsider 

Regional Kompetansesenter for lindrende behandling ”lindring i nord”

Kontakt

Kreftkoordinator
Mobil 976 85 119

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø 

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø

Åpningstider

kl 08.00-15.00