Sykestua

Sykestua har 6 plasser, der 2 rom er avsatt til pasienter med behov for lindrende omsorg.

Hvem er vi?

Sykestue, korttids- og lindrende enhet består av sykehjem, korttid/avlastning og sykestue. Enheten har også ansvaret for legevakten til byens befolkning fra kl.15.30- 07.45 på ukedager og hele døgnet i helgene.

Personalgruppen:

Personaler satt sammen av faggrupper som samarbeider for at hver enkelt bruker opplever et forsvarlig og kvalitetsmessig bra tilbud: 

 • spesialsykepleiere/sykepleiere
 • spesialhjelpepleiere/hjelpepleiere
 • omsorgsarbeidere/fagarbeidere

Vi samarbeider blant annet med:

 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Laboratorietjenesten
 • Legevakt
 • Sykehus
 • Hjemmesykepleien
 • Ambulansetjenesten m.m.

Pasientkategorier vi ofte har inne er blant annet:

 • hjertepasienter
 • observasjoner/behandling i forhold til ulike symptomer før eventuell overførsel til sykehus behandling i forhold til ulykker
 • kreftpasienter
 • døende
 • rehabiliteringspasienter
 • lettere medisinsk behandling som ikke trenger å overføres til sykehus f. eks pneumoni og enklere utredninger.

Hvem kan få tjenester fra sykestua?

Pasientene på sykestueplassene innlegges enten via vakthavende lege eller overføres fra sykehusene (Kirkenes/Tromsø).

Kontakt

Sykestua, korttids- og lindrende enhet
Telefon 78 94 25 70

Besøkstider:

Kl. 11.00 - 12.30

Kl. 16.00 - 17.30

Kl. 18.30 - 19.00

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø 

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø