Laboratorietjenesten

Hvem er vi?

Laboratoriet betjenes av 3 bioingeniører:

  • Carl Ejner Ærø (Fagleder)
  • Karin Dahl Barlien
  • Shafigheh Shafi

Hvem kan få tjenester hos laboratoriet?

Prøver til analysering kan kun bestilles etter rekvisisjon fra lege/sykehus.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon og åpningstider finner du nederst på siden.

Kontakt

Laboratorietjenesten
Telefon 78 94 23 00

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø 

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø

Åpningstider

Ekspedisjonstid ved laboratoriet er kl 08.30 – 14.00