Legevakt

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ring legevakten på tlf 116 117. Ved nødhjelp, ring 113.

Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevaktene i Norge er ulikt organisert. I alle kommuner skal det alltid være minst en lege på vakt. Når du bruker tjenester fra legevakt, skal du betale en egenandel.

Hva kan legevakten hjelpe med?

 • Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt.
 • Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise.

Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Når bør jeg ringe legevakten?

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

De fleste steder i landet forventes det at du ringer legevaktsentralen for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.

Slik kommer du i kontakt med legevakten

Ring det sekssifrede nummeret 116 117, da kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Nummeret besvares døgnet rundt.

Hva skjer hos legevakten?

Når du kommer til legevakten, må du alltid ta kontakt med personalet slik at de kan gjøre en rask vurdering av hvor mye det haster. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere.

For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger legevakten opplysninger om:

 • Personalia
 • Hvorfor du henvender deg
 • Tidligere sykdommer
 • Hvilke medisiner du bruker

Når skal jeg ringe 113?

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt eller arm 
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.

Kontakt

Vadsø Helsesenter Legevakt
Telefon 116117
Helse Nødtelefon
Telefon 113

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø