Avlastning

Avlastningstiltak gis til personer som deltar i omsorgen for mennesker med sykdom eller funksjonshemming. 

Hva er avlastning?

Avlastningen er et tilbud for å bidra til å hindre utmattelse hos omsorgsgiveren. Avlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale relasjoner og aktiviteter, samt å ha regelmessing ferie og fritid.

Avlastning kan organiseres på ulik måte:

Hvem kan få avlastning?

  • Omsorgsarbeidet i forhold til den funksjonshemmede må vurderes som ”særlig tyngende”.
  • Funksjonshemmingen eller sykdommen må være av en slik karakter at vedkommende ikke kan ha omsorg for seg selv.
  • Omsorgsbehovet må ha en viss varighet.
  • Pårørende som utfører omsorgsarbeidet og brukeren må bo/oppholde seg i Vadsø kommune.
  • Omsorgsarbeidet er spesielt belastende følelsesmessig og/eller fysisk.

Avlastning skal vurderes som riktig tiltak/tjeneste for familien og den funksjonshemmede/syke.

Hvordan søker man?

Søknadsskjema om avlastning finner du her (PDF, 372 kB). Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt (se kontaktinformasjon nederst på siden).

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Helse-, rehabilitering og omsorg
Telefon 78 94 25 80

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter 2. etasje
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helse-, rehabilitering og omsorg
Postboks 614
9811 Vadsø