Besøkshjem

Hva er besøkshjem?

Et besøkshjem er et helt vanlig hjem som på oppdrag fra kommunen tar imot et barn eller ungdom en eller flere dager i måneden. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak, målsettingen med besøkshjemmet kan variere, men ofte handler det om å være en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem, men er en ekstra ressurs for barnet og en støtte for foreldrene

Hvem kan få besøkshjem?

Besøkshjem er et avlastningstilbud for familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Les mer om kriteriene for avlastning her. Det er forskjellige årsaker til at barn og unge trenger besøkshjem, som for eksempel:

  • For å gi foreldrene avlastning.
  • Gi barnet flere positive opplevelser.
  • Gi barnet flere gode voksenmodeller i livet sitt.

Hvem kan bli besøkshjem? 

Det er ingen krav til utdanning for å bli besøkshjem, det legges størst vekt på at du er personlig egnet. En forutsetning er at familien har en stabil livssituasjon. Det gjelder både enslige og par, med eller uten egne barn. Det viktigste er å ha tid, overskudd og hjerterom, samt like å tilbringe tid med barn og unge.  

For å bli godkjent som besøkshjem må det legges fram tilfredsstillende politiattest. Om du ønsker å bli besøkshjem eller vil vite mer, ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Hvordan søke om å få besøkshjem.

Du fyller ut søknadsskjema som du sender til kommunen. Skjema om avlastning finner du her. (PDF, 372 kB) Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.