Bli besøkshjem

Har du tid, overskudd, hjerterom og ønsker å gjøre en forskjell for noen? Da er kanskje besøkshjem noe for deg! 

Helse-, Rehabilitering og Omsorg i Vadsø Kommune ønsker å komme i kontakt med familier i kommunen som kunne tenke seg å være besøkshjem for barn og unge.

Hva er besøkshjem? 

Å være besøkshjem innebærer å ta imot et barn eller ungdom en eller flere dager i måneden. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem, men er en ekstra ressurs for barnet og en støtte for foreldrene.

Hvem kan bli besøkshjem?

Vi søker trygge og engasjerte voksne mennesker i en stabil livssituasjon. Det er ingen krav til utdanning for å bli besøkshjem, det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Det gjelder både enslige og par, med eller uten egne barn. Det viktigste er å ha tid, overskudd og hjerterom.

Det stilles krav om politiattest.

Hvorfor trenger barn besøkshjem?

Målsettingen med besøkshjemmet kan variere, men noen årsaker til at barn og unge trenger besøkshjem kan være:

  • For å gi foreldrene avlastning.
  • For å gi barnet flere positive opplevelser.
  • For å gi barnet flere gode voksenmodeller i livet sitt.

Vi jobber for å rekruttere besøkshjem for barn i alle aldre.

Hva kan vi tilby? 

Som besøkshjem i Vadsø kommune får du naturligvis veiledning og oppfølging. Vi tilbyr også lønn og godtgjørelser etter avtale.

Om du ønsker å bli besøkshjem, fyll ut søknadsskjema som du finner her (PDF, 166 kB) og send til oss, kontaktinformasjon finner du nederst på siden. 

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter 2. etasje
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helse-, rehabilitering og omsorg
Postboks 614
9811 Vadsø