Finnstjerna Bofellesskap

Finnstjerna er et bofellesskap som tilbyr tjenester til mennesker med fysiske og / eller psykiske funksjonsnedsettelser.

Hva er Finnstjerna bofellesskap?

I Finnstjerna er det 16 individuelle leiligheter. Leilighetene i bofellesskapet er å regne som private hjem der beboerne har mulighet for selvråderett, innflytelse på eget liv og medbestemmelse.

I tillegg til individuelle leiligheter består Finnstjerna av fellesrom, sanserom og aktivitetsrom. Det er også fasiliteter for personalet som yter tjenester til den enkelte beboer. 

Hvem kan få tjenester fra Finnstjerna Bofellesskap?

  • Alle som bor eller oppholder seg i kommunen som har krav på nødvendig helsehjelp.
  • Brukere som ikke kan ha omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Våre tjenester

Bofellesskapets brukere er en svært sammensatt gruppe. Det betyr at behovet til brukerne også er forskjellig. Virksomheten yter derfor et vidt spekter av tjenester. Personalet i bofellesskapet yter både individuelle og fellestjenester som:

  • veiledning og hjelp
  • totalomsorg for sterkt hjelpetrengende
  • praktisk bistand i hverdagen
  • opplæring
  • helsehjelp

Læring og utvikling er en viktig bestanddel av tjenestene. Finnstjerna bofellesskap fungerer derfor som en arena der trygge og forutsigbare rammer bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap for den enkelte beboer.

Hvordan søker man?

Her finner du søknadsskjema for tjenester fra Finnstjerna bofellesskap (PDF, 381 kB). Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt (se kontaktinformasjon nederst på siden).

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Finnstjerna Bofellesskap
Telefon 78 94 26 40

Besøksadresse:
Finnstjerna Bofellesskap
Bekkefaret 1
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Finnstjerna Bofellesskap
Postboks 614
9811 Vadsø