Individuell plan og koordinator

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få laget en Individuell Plan (IP).

Hva er en Individuell Plan?

Individuell Plan er en plan som tar utgangspunkt i dine mål, ressurser og behov. Planen skal sikre at du får et helhetlig tjenestetilbud som er tilpasset akkurat deg. Individuell Plan er et samarbeid mellom deg som bruker og hjelpeapparatet.

Hva er en koordinator?

Når du får en Individuell Plan, får du utnevnt en koordinator. Koordinatoren er din faste kontaktperson ut mot hjelpeapparatet. Koordinatoren skal blant annet sørge for samarbeid mellom tjenestene, fremgang i planen din og kalle inn til møter. Du har rett til å få en koordinator selv om du ikke ønsker å lage en Individuell Plan.

Hvem kan få Individuell Plan?

Målgruppa er personer fra 0 til 100 år som har behov for langvarig og koordinert hjelp fra flere tjenester, uavhengig av diagnose og funksjon.

Hva er målet med en Individuell Plan?

En Individuell Plan skal sikre at:

  • Du får kartlagt dine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder
  • Du får vurdert og koordinert tiltak som kan bidra til å dekke dine behov
  • Tjenestene du mottar blir samordnet og individuelt tilpasset
  • Alle tjenesteytere samarbeider med deg og/eller dine pårørende, og med hverandre

Hvordan søker man?

Initiativet til å få laget en Individuell Plan kan komme fra deg, dine pårørende eller helsepersonell. Søk om Individuell Plan ved å fylle ut dette søknadsskjemaet som du sender til kommunen. (PDF, 492 kB) Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt (se kontaktinformasjon nederst på siden).

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter 2. etasje
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helse-, rehabilitering og omsorg
Postboks 614
9811 Vadsø