Omsorgsbolig uten bemanning

Hva er omsorgsbolig uten bemanning?

Omsorgsbolig uten bemanning er boliger som er tilrettelagt personer med nedsatt fysisk funksjonsnivå.

Hvem kan få omsorgsbolig uten bemanning?

Boligene kan tilbys personer som av helsemessige årsaker har behov for tilrettelagte boliger eller som på grunn av avstand til nødvendig helsetjeneste vurderes å kunne gi bedre livskvalitet til søker.

Det er en ikke-lovpålagt tjeneste og forutsetter at kommunen har boliger til disposisjon.

Forutsetninger for å få omsorgsbolig uten bemanning.

  • Søker må være pensjonist, uføretrygdet eller ha en varig funksjonssvikt og derav ha behov for bolig som er noe tilrettelagt.
  • Søker må bo/oppholde seg i Vadsø kommune.
  • Nåværennde bolig skal være kartlagt i forhold til tilrettelegging.
  • Søker må motta andre tjenester fra Helse-, Rehabilitering og Omsorg.
  • Søker kan få høyere livskvalitet og muligheter for mer aktiv livsutfoldelse ved å bytte bolig.
  • Bytte av bolig vil forebygge ytterligere funksjonssvikt og redusere utrygghet/ensomhet.

Hvordan søker man?

Du finner søknadsskjema for omsorgsbolig uten bemanning her. (PDF, 381 kB)Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt: se kontaktinformasjon nederst på siden.   

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden). 

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Helse-, rehabilitering og omsorg
Telefon 78 94 25 80

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter 2. etasje
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helse-, rehabilitering og omsorg
Postboks 614
9811 Vadsø