Innsøkning rusbehandling

Har du ønske om og behov for rusbehandling og trenger hjelp til å søke om dette?

Hva kan man få hjelp til?

Du kan få hjelp til å søke om rusbehandling hos din fastlege eller ved rus- og psykisk helseenhet (ROP).

Hvordan?

Hjelp til å søke om rusbehandling foretas ved å ha en samtale med lege eller veileder ved ROP, hvor man fyller ut skjema ”Innsøking til rusbehandling”. Det er viktig å kartlegge så mye som mulig og få frem bruker/pasients ønske om behandling.

I denne samtalen må bruker/pasient avklare:

  • målet for innleggelsen
  • hvorfor innleggelse
  • hva er hensikten med behandling

Bruker/pasient må også tenke over hvorfor han eller hun skal til behandling og hvilken type behandling som er aktuell. På behandlingsinstitusjonene er det forskjellige typer behandling og forskjellige behandlingslengder.

Kontakt

Rus- og psykisk helseenhet
Telefon 78 94 29 00

Besøksadresse:
Rus- og Psykisk Helseenhet
Sentrum skole
Oscarsgate 21, inngang nord

Postadresse:
Vadsø Kommune
Rus- og Psykisk Helseenhet
Postboks 614
9811 Vadsø