Rus- og psykisk helseenhet sitt lavterskeltilbud for ungdom - Psykhjelpa

Psykhjelpa Vadsø er en lavterskel psykisk helsetjeneste for ungdom og unge voksne mellom 13-25 år. Dersom du er en ungdom/ung voksen som har det vanskelig og ønsker noen å snakke med, så kan du ta kontakt og raskt få en time uten henvisning fra lege. 

Du kan selv ta kontakt via telefon, sms, e-post eller melding via Facebook. Da skal du få tilbud om å snakke med helsepersonell ved ROP. Psykhjelpa er åpen for alle typer henvendelser om psykisk helse. Erfaringer fra andre kommuner er at vanlige henvendelser for ungdom/ unge voksne er tristhet, sorg, og nedstemthet, angst/fobier, traumatiske opplevelser (og vonde reaksjoner i etterkant), problemer i forhold til venner eller familie, spørsmål knyttet til seksualitet, rus, selvskading, selvmordstanker og mobbing.

 Kontakt

 Du kan ta kontakt med oss via telefon, sms, e-post eller via facebook siden «Psykhjelpa Vadsø». Når du tar kontakt skal vi gi deg et tilbud om samtale innen 5 virkedager. Dersom det er behov for øyeblikkelig hjelp oppfordres du til å ringe legevakten ved tlf 116 117, eventuelt 113 ved nødhjelp. Vi kan være behjelpelig med dette dersom du ikke klarer det selv.

Kontaktinformasjon til Psykhjelpa er:

  • Finn vår Facebookside ved å søke på «Psykhjelpa Vadsø»
  • Tlf.nr.: 789 42 900
  • SMS-nummer: 58 00 09 80 34 04 (ingen ekstra SMS-kostnader knyttet til dette nr)
  • E-mail: psykhjelpa@vadso.kommune.no

Samarbeid med andre enheter/tjenester

Psykhjelpa har inngått et samarbeid med helsestasjonen om deltakelse v/ Ungdommens helsestasjon som har åpent hver onsdag fra klokken 16:00 – 18:00. Psykhjelpa vil være tilstede der annenhver uke på alle oddetalls/ulike uker.