Rus- og psykisk helsehjelp

Rus- og Psykisk Helseenhet gir tilbud om helse- og omsorgstjenester til mennesker som på grunn av rusproblematikk og/eller psykiske lidelse har behov for bistand i hverdagen.

Hvordan søker man?

Henvendelser kan komme fra en selv, pårørende, lege, spesialisthelsetjeneste, Nav eller andre instanser, men for å få vedtak må det foreligge egensøknad.

Fyll ut søknadsskjema som du finner her (PDF, 372 kB) og send til kommunen ved adressen nedenfor. Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt med Rus og Psykisk Helseenhet (se kontaktinformasjon nederst på siden).  

Hva kan man få hjelp til?

Tilbudet er tidsbegrenset og blir kontinuerlig evaluert. Enheten gir tilbud til både unge og eldre. Brukerne kan ha alt fra lettere psykiske plager til mer alvorlige lidelser, samt problemer i forhold til rus.

Tiltak utformes individuelt i samarbeid med den som trenger hjelp:

  • Hjelp til å ivareta grunnleggende behov, medisinske behov og koordinering av tjenester.
  • Boveiledning/miljøarbeid.
  • Individuelle samtaler og veiledning tilpasset den enkeltes behov.
  • Tilbud om aktivisering og sosial omgang på aktivitetssenteret.   

Kontakt

Rus- og psykisk helseenhet
Telefon 78 94 29 00

Besøksadresse:
Rus- og Psykisk Helseenhet
Sentrum skole
Oscarsgate 21, inngang nord

Postadresse:
Vadsø Kommune
Rus- og Psykisk Helseenhet
Postboks 614
9811 Vadsø

Åpningstider

Ukedager: kl 09.00-15.00