Boveiledning/miljøarbeid

Miljøterapi er å organisere og legge til rette for forandring og utvikling. (Erik Larsen, 2010).

Miljøterapi:

Systematisk og gjennomtenkt tilrettelegging av miljøets psykologiske,  sosiale og materielle/fysiske betingelser i forhold til individets og gruppens situasjon og behov. Hensikten med miljøterapien er å fremme individenes muligheter for læring, mestring og personlig ansvar. (kilde: Store medisinske leksikon)

Boveiledning/miljøarbeid:

Opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Tjenesten skal fremme muligheter til læring, mestring og økt selvstendighet. Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker/brukerrepresentant og vurderes fortløpende.

Boveiledning/miljøarbeid kan omfatte:

Opplæring og veiledning i grunnleggende ADL- ferdigheter som å stå opp og legge seg, toalettbesøk, av- og påkledning, spise, personlig hygiene, tilberedning av enkle matretter, praktiske daglige gjøremål som renhold, vask av klær og innkjøp

  • Opplæring og veiledning i sosiale ferdigheter.
  • Opplæring og veiledning i håndtering av privatøkonomi.
  • Opplæring i administrering av medisiner.
  • Bestilling av nødvendig medisinsk utstyr og forbruksartikler.
  • Kostveiledning og tilrettelegging av måltider.

Boveiledning/ miljøarbeid omfatter ikke:

  • Praktisk bistand uten involvering av tjenestemottaker.
  • Oppgaver du kan utføre selv.
  • Husdyrstell.
  • Transport ved ærender.

Kontakt

Rus- og psykisk helseenhet
Telefon 78 94 29 00

Besøksadresse:
Rus- og Psykisk Helseenhet
Sentrum skole
Oscarsgate 21, inngang nord

Postadresse:
Vadsø Kommune
Rus- og Psykisk Helseenhet
Postboks 614
9811 Vadsø

Åpningstider

Ukedager: kl 09.00-15.00