Veiledning og samtale

Man kan få tilbud om individuelle samtaler og veiledning tilpasset den enkeltes behov.

Hva er samtale og veiledning?

Støttesamtale er fellesbetegnelse for samtaler med ulikt mål og innhold. Ofte sier vedtaket at samtalen skal ha fokus på her-og-nå situasjonen. Den kan f.eks ha mål om å finne mestringsstrategier, styrke selvfølelsen, øke aktivitetsnivået og utvide kontaktnettet; eller målsettingen kan være å vedlikeholde funksjonsnivået. En støttesamtale varer vanligvis en time, og kan i prinsippet foregå hvor som helst.

Kontakt

Rus- og psykisk helseenhet
Telefon 78 94 29 00

Besøksadresse:
Rus- og Psykisk Helseenhet
Sentrum skole
Oscarsgate 21, inngang nord

Postadresse:
Vadsø Kommune
Rus- og Psykisk Helseenhet
Postboks 614
9811 Vadsø

Åpningstider

Ukedager: kl 09.00-15.00