Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en tjeneste som gir personer med funksjonsnedsettelser og behov for assistanse, praktisk hjelp i og utenfor hjemmet. 

Hvordan fungerer Brukerstyrt Personlig Assistanse?

Du får assistenter som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. Du styrer selv hvem du vil ha som assistenter, hva assistentene skal gjøre, samt hvor og til hvilke tider assistentene skal være hos deg. Du påtar deg arbeidslederansvar for dine assistenter og styrer din egen hverdag.

Hvem kan få BPA?

For å kunne få BPA, må du:

 • Være under 67 år
 • Ha en funksjonsnedsettelse og behov for hjelp i hverdagen
 • Ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse
 • Kunne ivareta arbeidslederrollen forsvarlig 

Om du ikke selv kan være arbeidsleder, kan rollen som arbeidsleder ivaretas av noen som kjenner deg godt.

Hva gjør en BPA?

BPA dekker praktiske og personlige assistansebehov i og utenfor hjemmet, for eksempel;

 • Av/påkledning
 • Husarbeid
 • Hjelp til å komme på skole/jobb/annet
 • Handle mat
 • Lage mat
 • Hjelp til å delta på sosialt samvær
 • Hjelp til å delta på fritidsaktiviteter

Hvordan søker man?

Her finner du søknadsskjema om Brukerstyrt Personlig Assistanse (PDF, 372 kB). Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt (se kontaktinformasjon nederst på siden). 

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Helse-, rehabilitering og omsorg
Telefon 78 94 25 80

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter 2. etasje
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helse-, rehabilitering og omsorg
Postboks 614
9811 Vadsø