Hjemmehjelp

Hjemmehjelp omfatter praktisk hjelp i hjemmet.

Hva er hjemmehjelp?

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hvem kan få hjemmehjelp?

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Vadsø kommune kan søke om hjemmehjelp.

Hva kan man få hjelp til?

Du kan få hjelp til praktiske gjøremål som for eksempel:

  • Husvask, rengjøring av bolig, vedlikeholdsvask
  • Skifte på sengen
  • Bestilling av matvarer
  • Klesvask

Målet er at man skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Hvordan søker man?

Søk om hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet som du sender til kommunen (PDF, 372 kB). Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden). 

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Helse-, rehabilitering og omsorg
Telefon 78 94 25 80

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø 

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø