Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til pasienter som bor hjemme.

Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleien gir hjelp, omsorg og veiledning til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder. Tjenesten er døgnbasert, det vil si at vi gir pleie og omsorg 24 timer i døgnet. Hjelpen tilpasses den enkelte.

Hvem kan få hjemmesykepleie?

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Vadsø kommune kan søke om hjelp fra hjemmesykepleien.

Hva kan man få hjelp til?

Hjemmesykepleien skal bidra til at du får ivaretatt dine grunnleggende helse- og pleiebehov.
Dette kan for eksempel være:

  • Hjelp til å ivareta personlig hygiene
  • Middagsombringing og hjelp til frokost og kvelds
  • Medisinhåndtering
  • Sårbehandling
  • Søknad og oppfølging av hjelpemidler
  • Tilsyn og samtale
  • Opplæring og veiledning for å klare daglige gjøremål selv
  • Trygghetsalarm
  • Annen velferdsteknologi

Hvordan søker man?

Søknad om hjelp kan komme fra brukeren selv, pårørende, verge, lege eller sykehus. Her finner du søknadsskjema for hjemmesykepleie (PDF, 372 kB). Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt: se kontaktinformasjon nederst på siden.   

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden). 

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Hjemmesykepleien
Telefon 78 94 25 81

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter
Vidjeveien 4
9800 Vadsø 

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helseenheten
Postboks 614
9811 Vadsø