Støttekontakt

Støttekontakttjenesten er et tilbud til personer som har behov for sosialt samvær, eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet. 

Hva gjør en støttekontakt?

Støttekontakt er en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Støttekontakten kan komme på besøk, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen tilpasses den enkeltes ønsker og behov, og målet med tilbudet er en meningsfull fritid. Ønsker du å bli støttekontakt?

Hva koster det?

Det er gratis å ha støttekontakt, men brukeren må regne med å dekke sine egne utgifter til aktiviteter, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, kafébesøk osv. Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten får gratis eller billigere inngang mange steder.

Hvem kan få støttekontakt?

Det er ingen formelle krav for å få støttekontakt. Tjenesten er beregnet på personer i alle aldre som har behov for et slikt tilbud.

Hvordan søker man?

Her finner du skjema for å søke om støttekontakt . Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt: se kontaktinformasjon nederst på siden.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter 2. etasje
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helse-, rehabilitering og omsorg
Postboks 614
9811 Vadsø