Bli støttekontakt

Ønsker du å bli støttekontakt i Vadsø Kommune?

Hva er en støttekontakt?

Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet. Støttekontakt er en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Hjelpen tilpasses den enkelte og målet med tilbudet er en meningsfull fritid. Det er ingen formelle krav for å få støttekontakt. Tjenesten er beregnet på personer i alle aldre som har behov for et slikt tilbud.

Hva gjør en støttekontakt?

Støttekontakten kan dra på besøk til brukeren, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt etter brukerens ønsker og behov.

Ledsagerbevis

Bruker kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten får gratis eller billigere inngang mange steder. Bruker må selv dekke sine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, kafébesøk osv. Les mer om ledsagerbevis her.

Hvem kan bli støttekontakt?

Det kreves ingen formell utdanning for å bli støttekontakt, men du må ha et ønske om å være til hjelp og støtte for andre mennesker, samt ha tid og overskudd.

Krav til deg som støttekontakt:

  • Du må være over 16 år.
  • Ha et positivt menneskesyn.
  • Ha respekt for andre mennesker.
  • Personlig egnethet med tanke på holdninger, kommunikasjon og interesse.
  • Evne til samarbeid.

Hvordan søker man?

Søk om å bli støttekontakt ved å fylle ut dette søknadsskjemaet som du sender til kommunen. Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt: se kontaktinformasjon nederst på siden.  

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter 2. etasje
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helse-, rehabilitering og omsorg
Postboks 614
9811 Vadsø