Treningskompis

Treningskompis er en alternativ organisering av støttekontaktordningen. 

Hva er en treningskompis?

Treningskompisen har fokus på fysisk aktivitet, kosthold og helse, og skal være en ”kom i gang” hjelp i forhold til trening og aktivitet.

Treningskompis bygger på prinsippet om at fysisk aktivitet er positivt for helse, og gir positive ringvirkninger også på andre livsområder. Målet med treningskompisordningen er å motivere til, og hjelpe mennesker med utfordringer i forhold til psykisk eller fysisk helse, lidelse eller funksjonsnedsettelse, i gang med fysisk aktivitet. Ønsker du å bli treningskompis?

Hva gjør en treningskompis?

Treningskompisen skal blant annet være:

  • Motivator og veileder
  • Ressursperson som deltar på treningen – ikke personlig trener, men kompis!
  • Prøve ut ulike treningsarenaer sammen med bruker
  • Øke kunnskapen til bruker om fysisk aktivitet og kosthold

Treningskompisen har gjennomgått et 16 timers kurs i regi av kommunen og Finnmark idrettskrets. Kurset tar blant annet for seg treningslære, fysisk aktivitet og helse, kosthold og aktivitetsutprøving i lokalmiljøet.

Hvem kan få treningskompis?

Det er ingen formelle krav for å få treningskompis. Tjenesten er beregnet på personer i alle aldre som har behov for et slikt tilbud.

Hvordan søker man?

Søk om treningskompis ved å fylle ut søknadsskjemaet om støttekontakt som du sender til kommunen (PDF, 379 kB). Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt: se kontaktinformasjon nederst på siden.  

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage, da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage. Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Camilla Kostamo
E-post
Telefon 78 94 04 92

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter 2. etasje
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helse-, rehabilitering og omsorg
Postboks 614
9811 Vadsø