Bli treningskompis

Treningskompis bygger på prinsippet om at fysisk aktivitet er positivt for helse, og gir positive ringvirkninger også på andre livsområder.

Hva er en treningskompis?

En treningskompis er en alternativ organisering av støttekontaktordningen. Treningskompisen har fokus på fysisk aktivitet, kosthold og helse, og skal være en ”kom i gang” hjelp i forhold til trening og aktivitet.

Målet med treningskompisordningen er å motivere til, og hjelpe mennesker med utfordringer i forhold til psykisk eller fysisk helse, lidelse eller funksjonsnedsettelse i gang med fysisk aktivitet.

Hva gjør en treningskompis?

Treningskompisen skal blant annet være:

 • Motivator og veileder
 • Ressursperson som deltar på treningen – ikke personlig trener, men kompis!
 • Prøve ut ulike treningsarenaer sammen med bruker
 • Øke kunnskapen til bruker om fysisk aktivitet og kosthold

Hvem kan bli treningskompis?

For å bli treningskompis i Vadsø Kommune må du;

 • Være over 16 år
 • Ha et positivt menneskesyn
 • Ha respekt for andre mennesker
 • Personlig egnethet med tanke på holdninger, kommunikasjon og interesse.
 • Evne til å samarbeide.

Hvem kan få treningskompis?

Det er ingen formelle krav for å få treningskompis. Tjenesten er beregnet på personer i alle aldre som har behov for et slikt tilbud.

Hvordan blir man treningskompis?

Du blir treningskompis ved å gjennomføre et av våre gratis treningskompiskurs.

Kurset er et 16 timers kurs i regi av kommunen og Finnmark Idrettskrets. Kurset tar blant annet for seg:

 • treningslære.
 • fysisk aktivitet og helse.
 • kosthold og aktivitetsutprøving i lokalmiljøet.

Treningskompisen må godkjennes som oppdragstaker i kommunen, har levert politiattest og skrevet under taushetserklæring.

Om du har spørsmål eller ønsker å melde deg på kurs, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst på siden. 

Kontakt

Camilla Kostamo
E-post
Telefon 78 94 04 92

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter 2. etasje
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helse-, rehabilitering og omsorg
Postboks 614
9811 Vadsø