Trygghetsalarm

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet – både i og utenfor eget hjem. 

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarm benyttes av brukere som har behov for hurtig kontakt med hjelpetjenesten og som på grunn av sykdom eller lignende ikke er i stand til å ta kontakt med lege eller lignende på ordinær telefon. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen umiddelbart ta kontakt med deg, vurdere nødvendig oppfølging og ved behov rykke ut. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Hvem kan få trygghetsalarm?

  • Søkeren må bo/oppholde i Vadsø kommune
  • Søkeren må kunne nyttiggjøre seg av teknologien
  • Søkeren har en sykdom som kan føre til et akutt behov for hjelp, rehabilitering eller støtte
  • Søkerens pårørende har behov for avlastning
  • Søkeren har en alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming
  • Søkers livskvalitet forbedres ved bruk av teknologi

Hvordan søker man?

Her finner du søknadsskjema for trygghetsalarm (PDF, 372 kB). Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt (se kontaktinformasjon nederst på siden).

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Helse-, rehabilitering og omsorg
Telefon 78 94 25 80

Besøksadresse:
Vadsø Helsesenter 2. etasje
Vidjeveien 4
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Helse-, rehabilitering og omsorg
Postboks 614
9811 Vadsø