Studiesenteret i Vadsø

Studiesenteret i Vadsø tilbyr både kortere kurs og høyere utdanning fra flere høgskoler/universitet i landet.

Studiesenteret tilbyr deg kurs og studietilbud på alle nivåer - der du bor. Med lokale forelesninger og gjennom bruk av teknologiske løsninger leverer vi studieløsninger som er tilpasset din familie og arbeidssituasjon.

Våre studietilbud

Gjennom høgskoler og universitet i Norge har Studiesenteret flere tilbud om høyere utdanning.

Høgskolen i Innlandet tilbyr studier innen administrasjon, økonomi og ledelse:

Søknadsfrist for disse studiene var 15. april, men det vil bli åpnet for ny søkning hvis det fortsatt er ledige plasser på studiene etter inntak. Følg med på skolens nettside.

Studiene fungerer slik at du er student på den skolen som tilbyr studiet ditt, men du deltar på studiesamlinger på ditt lokale studiesenter. Mellom samlingene legges det opp til egenstudier, og det er arbeidskrav som må leveres og være bestått før du kan gå opp til eksamen.

Nye fagstudietilbud fra høsten 2021

Fra høsten 2021 kan du følge følgende fagskoleutdanninger fra Folkeuniversitetets fagskole via Studiesenteret:

 • Kreftomsorg og lindrende pleie
  Studiepoeng: 60
  Opptakskrav: Fagbrev eller videregående utdanning innen helse og oppvekstfag
  Søknadsfrist: 15. april, men vil åpnes for søkning etter førsteinntaket dersom det fortsatt er ledige plasser. Deretter blir det løpende opptak helt fram til studiestart.
  Pris: Semesteravgift til skolen (p.t. kr 550/semester), samt innkjøp av pensumlitteratur
 • Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
  Studiepoeng: 60
  Oppstakskrav: Fagbrev eller videregående utdanning innen helse og oppvekstfag
  Søknadsfrist: 15. april, men vil åpnes for søkning igjen etter førsteinntaket dersom det fortsatt er ledige plasser. Deretter blir det løpende opptak helt fram til studiestart.
  Pris: Semesteravgift til skolen (p.t. kr 550/semester), samt innkjøp av pensumlitteratur

For begge disse studiene blir det oppstart i Vadsø så lenge vi har studenter.

Nytt kurs: Mellomlederutdanning

Gjennom vårt nettverk Klimavennlig kompetanse har vi fått muligheten til å tilby en mellomlederutdanning for deg som er mellomleder, eller andre ledertalenter som i framtiden kan bli ledere.

Utdanningen går over 8 samlinger, der du møter på Studiesenteret. Oppstart er utsatt til høsten.

Les mer om utdanningen her.

Påmeldingsfrist: Utsatt til høsten

Kortere kurs

Gjennom nettverket Klimavennlig kompetanse har vi også muligheten til å tilby kortere kurs og kompetansehevingsmuligheter for næringslivet, mot kursavgift. Kursene har varighet fra noen få timer, dagskurs og til kurs som går over en periode, men med kun en dag om gangen. Du deltar fra lokalt studiesenter, slik at du ikke behøver å reise for å gjennomføre kursene.

Her finner du oversikt over kurstilbud, og mer informasjon om kursene, og kan melde deg på (bindende påmelding).

Lesesal-/gruppesamlinger for studenter

Det er mulig å benytte Studiesenteret som en plass å gå til for å studere. Vi har egen lesesal, der du har egen arbeidsstasjon, med mulighet til å kjøpe tilgang til nett og skriver/kopimaskin. Om dere er flere som skal jobbe i gruppe er det mulig å benytte ett av våre studioer til dette.

Priser for å benytte lesesal eller grupperom:

 • Tilgang til Studiesenteret: kr 500 pr semester. Da får du egen nøkkelbrikke med tilgang til Studiesenterets lokaler døgnet rundt for inneværende semester.
 • Tilgang til nett: kr 250 pr. semester.
 • Tilgang til skriver/kopimaskin: kr 250 pr. semester

Det vil være mulighet til å benytte kjøkkenet, med mikrobølgeovn og kjøleskap. Om du kjøper kaffe på Studiesenteret koster dette kr 10,- for en kopp, eller kr 25 for en hel dag. Du kan betale med Vipps.

Møtelokaler

Studiesenteret tilbyr lokaler til undervisning eller møtevirksomhet. Vi har pr i dag 4 studioer som er utstyrt med teknikk for gjennomføring av lyd- og bildekommunikasjon. Studioene har plass til mellom 4 og 36 studenter/møtedeltakere.

Studioene kan også leies som møtelokaler/undervisningslokaler uten bruk av lyd/bilde.

I tilknytning til møtelokalene har vi godt pauserom med enkelt kjøkkenutstyr som kan benyttes etter eget ønske.

Eksamen

Studiesenteret er godkjent som eksamensarrangør hos de fleste høgskoler/universitet, og du kan avlegge eksamen hos oss uavhengig av om du følger et studium gjennom oss eller ikke. Vi sørger for vakthold og det administrative rundt eksamenen din, så du kan konsentrere deg om selve innholdet i eksamen. For dette tar vi en eksamensavgift som faktureres deg i etterkant av eksamen.

Priser

Som student ved en høgskole/universitet må du betale semesteravgift til skolen du tilhører. I enkelte tilfeller tar også skolen studieavgift. Dette vil i så fall skolen selv fakturere deg. Det koster ikke noe ekstra å benytte Studiesenteret i Vadsø sine lokaler og utstyr.

Eksamensavgift

Kr 1300 for studenter som er tilknyttet et studie som de følger via oss, og kr 1500 for studenter som følger et studie som ikke går gjennom oss. For muntlig eksamen er prisen hhv. kr 650 og kr 750. 

Leiepriser for møterom

Våre fire studioer har forskjellig kapasitet, fra 5 til 36 deltakere.

 • Studio 1 og 2 (maks 15 deltakere); kr 500 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 1000 pr. dag.
 • Studio 3 (maks 5 deltakere); kr 400 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 800 pr. dag.
 • Studio 4 (maks 36 deltakere), kr 750 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 1500 pr. dag

Alle priser er inkludert kaffe/te. Lokalene kan også leies utenom ordinær kontortid, med påslag i prisen. Ta kontakt for tilbud.

Kontakt

Anne Sofie Nielsen
Daglig leder - Studiesenteret
E-post
Telefon 78 95 65 52
Mobil 926 54 001