Studiesenteret i Vadsø

Studiesenteret i Vadsø tilbyr høyere utdanning fra flere høgskoler/universitet i landet.

Studiesenteret tilbyr deg kurs og studietilbud på alle nivåer - der du bor. Med lokale forelesninger og gjennom bruk av teknologiske løsninger leverer vi studieløsninger som er tilpasset din familie og arbeidssituasjon.

Våre studietilbud

Gjennom høgskoler og universitet i Norge har Studiesenteret flere tilbud om høyere utdanning. Fullstendig oversikt finner du på Studiesenteret.no.

Møtelokaler

Studiesenteret tilbyr også lokaler til undervisning eller møtevirksomhet. Vi har pr i dag 4 studioer som er utstyrt med teknikk for gjennomføring av lyd- og bildekommunikasjon.

Studioene kan også leies som møtelokaler/undervisningslokaler uten bruk av lyd/bilde.

I tilknytning til møtelokalene har vi godt pauserom med enkelt kjøkkenutstyr som kan benyttes etter eget ønske.

Priser

Som student ved en høgskole/universitet må du betale semesteravgift til skolen du tilhører. I enkelte tilfeller tar også skolen studieavgift. Dette vil i så fall skolen selv fakturere deg. Det tilkommer ingen egen studieavgift for å benytte Studiesenteret i Vadsø sine lokaler og utstyr.

Valgbare tjenester

Som student betaler du ingen lokal avgift, men vi tilbyr enkelte tilleggstjenester som kan være til hjelp for deg mens du studerer. Dette dreier seg om:

  • Tilgang til vårt trådløse nettverk, kr 250 pr. semester. Om dette er påkrevd for å følge studiesamlingene vil du få dette uten tillegg.
  • Tilgang til skriver/kopimaskin, kr 250 pr. semester.
  • Tilgang til arbeidsplass utenom studiesamlingene, kr 500 pr. semester. Dette gir deg tilgang til Studiesenterets lokaler hele døgnet.

Om du ønsker en eller flere av disse tjenestene inngås det særskilt avtale om det.

Leiepriser

Våre fire studioer har forskjellig kapasitet, fra 5 til 35 deltakere.

  • Studio 1 (maks 35 deltakere), kr 750 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 1500 pr. dag
  • Studio 2 og 3 (maks 15 deltakere), kr 500 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 1000 pr. dag
  • Studio 4 (maks 5 deltakere), kr 400 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 800 pr. dag

Lokalene kan også leies utenom ordinær kontortid, med påslag i prisen. Ta kontakt for tilbud.

Kontakt

Anne Sofie Nielsen
Daglig leder - Studiesenteret
E-post
Telefon 79 56 65 52
Mobil 926 54 001