Studiesenteret i Vadsø

Studiesenteret i Vadsø tilbyr høyere utdanning fra flere høgskoler/universitet i landet.

Studiesenteret tilbyr deg kurs og studietilbud på alle nivåer - der du bor. Med lokale forelesninger og gjennom bruk av teknologiske løsninger leverer vi studieløsninger som er tilpasset din familie og arbeidssituasjon.

Våre studietilbud

Gjennom høgskoler og universitet i Norge har Studiesenteret flere tilbud om høyere utdanning.

Det er nå åpnet for søknad på opptak til studier hos Høgskolen i Innlandet:

Vi får flere tilbud fra andre utdanningsinstitusjoner, men disse er ikke klare til søkning ennå.

Studiene fungerer slik at du er student på den skolen som tilbyr studiet ditt, men du deltar på studiesamlinger på ditt lokale studiesenter. Mellom samlingene legges det opp til egenstudier, og det er arbeidskrav som må leveres og være bestått før du kan gå opp til eksamen. Eksamen kan du avlegge hos oss mot et lite gebyr (se lenger ned i teksten). Du søker opptak til skolen, og har kontakt med skolen om alt som handler om undervisning.

Det er gratis å benytte seg av Studiesenterets lokaler og fasiliteter til studier, du betaler semesteravgift til skolen. Enkelte studietilbud er betalstudier, da betaler du studieavgiften til skolen. Det tilkommer ingen egen studieavgift til Studiesenteret.

Møtelokaler

Studiesenteret tilbyr lokaler til undervisning eller møtevirksomhet. Vi har pr i dag 4 studioer som er utstyrt med teknikk for gjennomføring av lyd- og bildekommunikasjon. Studioene har plass til mellom 4 og 36 studenter/møtedeltakere.

Studioene kan også leies som møtelokaler/undervisningslokaler uten bruk av lyd/bilde.

I tilknytning til møtelokalene har vi godt pauserom med enkelt kjøkkenutstyr som kan benyttes etter eget ønske.

Eksamen

Studiesenteret er godkjent som eksamensarrangør hos de fleste høgskoler/universitet, og du kan avlegge eksamen hos oss uavhengig av om du følger et studium gjennom oss eller ikke. Vi sørger for vakthold og det administrative rundt eksamenen din, så du kan konsentrere deg om selve innholdet i eksamen. For dette tar vi en eksamensavgift som faktureres deg i etterkant av eksamen.

Priser

Som student ved en høgskole/universitet må du betale semesteravgift til skolen du tilhører. I enkelte tilfeller tar også skolen studieavgift. Dette vil i så fall skolen selv fakturere deg. Det tilkommer ingen egen studieavgift for å benytte Studiesenteret i Vadsø sine lokaler og utstyr.

Eksamensavgift

Kr 1500 for studenter som er tilknyttet et studie som de følger via oss, og kr 1700 for studenter som følger et studie som ikke går gjennom oss. For muntlig eksamen er prisen hhv. kr 750 og kr 850. Disse prisene er bestemt i det landsdekkende Studiesenter-nettverket.

Valgbare tjenester

Det er gratis å benytte våre lokaler og fasiliteter for studenter som er tilknyttet studier som tilbys i vårt nettverk.
Ved siden av våre nyrenoverte lokaler, og vårt tekniske utstyr av svært høy kvalitet, tilbyr vi enkelte tilleggstjenester som kan være til hjelp for deg mens du studerer. Dette dreier seg om:

  • Tilgang til vårt trådløse nettverk, kr 250 pr. semester. Om dette er påkrevd for å følge studiesamlingene vil du selvsagt få dette uten tillegg.
  • Tilgang til skriver/kopimaskin, kr 250 pr. semester.
  • Tilgang til arbeidsplass utenom studiesamlingene, kr 500 pr. semester. Dette gir deg tilgang til Studiesenterets lokaler hele døgnet, alle dager.

Det er frivillig om du ønsker en eller flere av disse tjenestene, du sier i fra om du ønsker å benyttet deg av noen av disse, så inngår vi særskilt avtale om det.

Leiepriser

Våre fire studioer har forskjellig kapasitet, fra 5 til 36 deltakere.

  • Studio 1 og 2 (maks 15 deltakere); kr 500 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 1000 pr. dag.
  • Studio 3 (maks 5 deltakere); kr 400 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 800 pr. dag.
  • Studio 4 (maks 36 deltakere), kr 750 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 1500 pr. dag

Alle priser er inkludert kaffe/te. Lokalene kan også leies utenom ordinær kontortid, med påslag i prisen. Ta kontakt for tilbud.

Kontakt

Anne Sofie Nielsen
Daglig leder - Studiesenteret
E-post
Telefon 78 95 65 52
Mobil 926 54 001