Studiesenteret i Vadsø

Studiesenteret i Vadsø tilbyr både kortere kurs og høyere utdanning fra flere høgskoler/universitet i landet.

Studiesenteret tilbyr deg kurs og studietilbud på alle nivåer - der du bor. Med lokale forelesninger og gjennom bruk av teknologiske løsninger leverer vi studieløsninger som er tilpasset din familie og arbeidssituasjon.

Våre studietilbud

Gjennom høgskoler og universitet i Norge har Studiesenteret flere tilbud om høyere utdanning.

Høgskolen i Innlandet tilbyr studier innen administrasjon, økonomi og ledelse:

Søknadsfrist for disse studiene var 15. april, men det vil bli åpnet for ny søkning hvis det fortsatt er ledige plasser på studiene etter inntak. Følg med på skolens nettside.

Studiene fungerer slik at du er student på den skolen som tilbyr studiet ditt, men du deltar på studiesamlinger på ditt lokale studiesenter. Mellom samlingene legges det opp til egenstudier, og det er arbeidskrav som må leveres og være bestått før du kan gå opp til eksamen.

Nye fagstudietilbud fra høsten 2021

Fra høsten 2021 kan du følge følgende fagskoleutdanninger fra Folkeuniversitetets fagskole via Studiesenteret:

 • Kreftomsorg og lindrende pleie
  Studiepoeng: 60 /deltid over 2 år (4 semestre)
  Studiet er samlingsbasert, der studentene møter på samlinger på Studiesenteret i Vadsø. Undervisningen foregår på virtuelt klasserom på dagtid. Man må påregne 2-dagers samlinger annenhver uke. Det er også lagt opp til praksisperiode i løpet av studiet.
  Opptakskrav: Fagbrev eller videregående utdanning innen helse og oppvekstfag
  Søknadsfrist: Det er mulig å søke fram til 30. august. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter dette blir det løpende opptak helt fram til studiestart. Første studiesamling er 13. og 14. september.
  Pris: Semesteravgift til skolen (p.t. kr 550/semester), samt innkjøp av pensumlitteratur
  Gjennom vårt landsdekkende nettverk Klimavennlig kompetanse har Studiesenteret i Vadsø fått tilbud om å være en av totalt 6 noder i landet for fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie.
  Søknadsfrist er 31. august, men dersom det fortsatt er ledige plasser blir det fortsatt opptak helt fram til første samling, som er 13. og 14. september. Man søker via Samordna opptak.
 • Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
  Studiepoeng: 60 / deltid over 2 år (4 semestre)
  Studiet kvalifiserer til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner. Studiet gir kompetanse innen både utviklingshemming generelt og psykisk helse og sykdommer som oppstår ved generell aldring hos denne pasientgruppen. Studiet er samlingsbasert, der studentene møter på samlinger på Studiesenteret i Vadsø. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Det er lagt opp til praksisperiode underveis i studiet.
  Oppstakskrav: Fagbrev eller videregående utdanning innen helse og oppvekstfag
  Søknadsfrist: Det er mulig å søke fram til 30. august. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter dette blir det løpende opptak helt fram til studiestart. Første samling er 15. og 16. september, og man på påregne 2-dagers samlinger ca. annenhver uke.
  Pris: Semesteravgift til skolen (p.t. kr 550/semester), samt innkjøp av pensumlitteratur

Andre kurs

Gjennom nettverket Klimavennlig kompetanse har vi også muligheten til å tilby andre kurs og kompetansehevingsmuligheter for næringslivet, mot kursavgift. Kursene har varighet fra noen få timer, dagskurs og til kurs som går over en periode, men med kun en dag om gangen. Du deltar fra lokalt studiesenter, slik at du ikke behøver å reise for å gjennomføre kursene.

Kurs som starter i september, eller som har påmeldingsfrist i september:

 • Teori til fagprøve som helsefagarbeider - praksiskandidat
  Undervisningen består av til sammen 10 2-dagerssamlinger, 5 timer/dag, over to semestre.
  Påmelding kan skje fram til første studiestart; 20. og 21. september.
  Pris kr 19.000,- pr. deltaker + pensumlitteratur og eksamensavgift.
 • Praktisk regnskap
  På kurset lærer du å føre et enkelt regnskap for små bedrifter og foreninger. Kurset kan også være greit for oppfriskning, eller om du har utenlandsk regnskapsutdanning og trenger å lære norske begrepet. Kurset gir også et godt grunnlag om du ønsker å ta regnskapsutdanning på høyere nivå.
  Tid: 11 torsdager mellom kl. 18 og 21, oppstart 9. september 
  Pris: kr 6.200,- pr. deltaker. Du må disponere egen PC.
  Påmelding kan skje helt fram til oppstart. Bindende påmelding.
 • HMS-lederkurs
  2-dagers kurs som gir deg innføring i hvordan du kan ivareta ditt lederansvar på din arbeidsplass. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring for arbeidsgiver og de som leder i arbeidsgivers sted.
  Tid: 10. og 17. september, kl. 08.30-11.30 begge dagene.
  Pris: Kr 1.900,- pr. deltaker
  Påmelding kan skje helt fram til oppstart. Bindende påmelding.
 • Tvang og makt i helse- og omsorgssektoren
  Det er gitt detaljerte regler om eventuell tvangsbruk, der dette er nødvendig, i helse- og omsorgssektoren. På dette kurset lærer du mer om dette.
  Tid: 28. september kl. 12.00-15.00
  Pris: kr 1.950,- pr. deltaker 
  Påmeldingsfrist: 14. september. Bindende påmelding.
 • Trusler og vold i arbeidslivet
  Kurset gir en innføring i kravene til systematisk arbeid med forebygging og håndtering av vold og trusler. Kurset skal være et grunnlag for å jobbe videre med håndtering av vold og trusler på egen arbeidsplass.
  Tid: 5. og 6. oktober, kl. 12.00-15.00 begge dager
  Pris: kr 1.950,- pr. deltaker.
  Påmeldingsfrist: 25. september. Bindende påmelding.

Her finner du oversikt over flere planlagte kurstilbud, mer informasjon om kursene, og hvordan du kan melde deg på.

Lesesal-/gruppesamlinger for studenter

Det er mulig å benytte Studiesenteret som en plass å gå til for å studere. Vi har egen lesesal, der du har egen arbeidsstasjon, med mulighet til å kjøpe tilgang til nett og skriver/kopimaskin. Om dere er flere som skal jobbe i gruppe er det mulig å benytte ett av våre studioer til dette.

Priser for å benytte lesesal eller grupperom:

 • Tilgang til Studiesenteret: kr 500 pr semester. Da får du egen nøkkelbrikke med tilgang til Studiesenterets lokaler døgnet rundt for inneværende semester.
 • Tilgang til nett: kr 250 pr. semester.
 • Tilgang til skriver/kopimaskin: kr 250 pr. semester

Det vil være mulighet til å benytte kjøkkenet, med mikrobølgeovn og kjøleskap. Om du kjøper kaffe på Studiesenteret koster dette kr 10,- for en kopp, eller kr 25 for en hel dag. Du kan betale med Vipps.

Møtelokaler

Studiesenteret tilbyr lokaler til undervisning eller møtevirksomhet. Vi har pr i dag 4 studioer som er utstyrt med teknikk for gjennomføring av lyd- og bildekommunikasjon. Studioene har plass til mellom 4 og 36 studenter/møtedeltakere.

Studioene kan også leies som møtelokaler/undervisningslokaler uten bruk av lyd/bilde.

I tilknytning til møtelokalene har vi godt pauserom med enkelt kjøkkenutstyr som kan benyttes etter eget ønske.

Eksamen

Studiesenteret er godkjent som eksamensarrangør hos de fleste høgskoler/universitet, og du kan avlegge eksamen hos oss uavhengig av om du følger et studium gjennom oss eller ikke. Vi sørger for vakthold og det administrative rundt eksamenen din, så du kan konsentrere deg om selve innholdet i eksamen. For dette tar vi en eksamensavgift som faktureres deg i etterkant av eksamen.

Priser

Som student ved en høgskole/universitet må du betale semesteravgift til skolen du tilhører. I enkelte tilfeller tar også skolen studieavgift. Dette vil i så fall skolen selv fakturere deg. Det koster ikke noe ekstra å benytte Studiesenteret i Vadsø sine lokaler og utstyr.

Eksamensavgift

Kr 1500 for skriftlig eksamen. Muntlig eksamen koster kr 750. 
Dette inkluderer eksamensvakter, bruk av lokale og eventuell tilgang til nett, samt administrative tjenester i tilknytning til eksamen.

Leiepriser for møterom

Våre fire studioer har forskjellig kapasitet, fra 5 til 36 deltakere.

 • Studio 1 og 2 (maks 15 deltakere); kr 500 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 1000 pr. dag.
 • Studio 3 (maks 5 deltakere); kr 400 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 800 pr. dag.
 • Studio 4 (maks 36 deltakere), kr 750 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 1500 pr. dag

Alle priser er inkludert kaffe/te. Lokalene kan også leies utenom ordinær kontortid, med påslag i prisen. Ta kontakt for tilbud.

Kontakt

Kay Pedersen
E-post
Telefon 78 94 23 89