Studiesenteret i Vadsø

Studiesenteret i Vadsø tilbyr både kortere kurs og høyere utdanning fra flere høgskoler/universitet i landet.

Studiesenteret tilbyr deg kurs og studietilbud på alle nivåer - der du bor. Med lokale forelesninger og gjennom bruk av teknologiske løsninger leverer vi studieløsninger som er tilpasset din familie og arbeidssituasjon.

Våre studietilbud

Gjennom høgskoler og universitet i Norge har Studiesenteret flere tilbud om høyere utdanning.

Høgskolen i Innlandet tilbyr studier innen administrasjon, økonomi og ledelse:

OsloMet er studiesenter-nettverkets organisator, og tilbyr flere nettstudier, både spesielt tilrettelagt for personer som har blitt permittert eller arbeidsledig som følge av Corona-pandemien, men også andre nettbaserte utdanninger innen pedagogikk (PPU og lærerutdanning), helsevitenskap og samfunnsvitenskap.

OsloMets tilbud om nettstudier

Studiene fungerer slik at du er student på den skolen som tilbyr studiet ditt, men du deltar på studiesamlinger på ditt lokale studiesenter. Mellom samlingene legges det opp til egenstudier, og det er arbeidskrav som må leveres og være bestått før du kan gå opp til eksamen. Høsten 2020 gjelder egne regler pga Covid 19, der det er tilrettelagt for at studentene kan følge samlingene hjemmefra på egen PC. Studenter kan også møte på lokalt studiesenter så lenge de til enhver tid gjeldende smittevernregler, både nasjonalt og lokalt, kan følges. Ta kontakt med Studiesenteret i Vadsø om du ønsker å følge samlingene fra studiesenteret.

Eksamen kan du avlegge hos oss mot et lite gebyr (se lenger ned i teksten). Du søker opptak til skolen, og har kontakt med skolen om alt som handler om undervisning. Det er gratis å benytte seg av Studiesenterets lokaler og fasiliteter til studier, du betaler semesteravgift til skolen. Enkelte studietilbud er betalstudier, da betaler du studieavgiften til skolen. Det tilkommer ingen egen studieavgift til Studiesenteret.

Kortere kurs

Studiesenteret i Vadsø er også en del av nettverket Klimavennlig kompetanse, som tilbyr kortere kurs og kompetansehevingsmuligheter for næringslivet, mot kursavgift. Kursene har varighet fra noen få timer, dagskurs og til kurs som går over en periode, men med kun en dag om gangen. Du deltar fra lokalt studiesenter, slik at du ikke behøver å reise for å gjennomføre kursene.

Her finner du oversikt over kurstilbud, og mer informasjon om kursene, og kan melde deg på (bindende påmelding).

Møtelokaler

Studiesenteret tilbyr lokaler til undervisning eller møtevirksomhet. Vi har pr i dag 4 studioer som er utstyrt med teknikk for gjennomføring av lyd- og bildekommunikasjon. Studioene har plass til mellom 4 og 36 studenter/møtedeltakere.

Studioene kan også leies som møtelokaler/undervisningslokaler uten bruk av lyd/bilde.

I tilknytning til møtelokalene har vi godt pauserom med enkelt kjøkkenutstyr som kan benyttes etter eget ønske.

Eksamen

Studiesenteret er godkjent som eksamensarrangør hos de fleste høgskoler/universitet, og du kan avlegge eksamen hos oss uavhengig av om du følger et studium gjennom oss eller ikke. Vi sørger for vakthold og det administrative rundt eksamenen din, så du kan konsentrere deg om selve innholdet i eksamen. For dette tar vi en eksamensavgift som faktureres deg i etterkant av eksamen.

Priser

Som student ved en høgskole/universitet må du betale semesteravgift til skolen du tilhører. I enkelte tilfeller tar også skolen studieavgift. Dette vil i så fall skolen selv fakturere deg. Det koster ikke noe ekstra å benytte Studiesenteret i Vadsø sine lokaler og utstyr.

Eksamensavgift

Kr 1300 for studenter som er tilknyttet et studie som de følger via oss, og kr 1500 for studenter som følger et studie som ikke går gjennom oss. For muntlig eksamen er prisen hhv. kr 650 og kr 750. 

Valgbare tjenester

Det er gratis å benytte våre lokaler og fasiliteter for studenter som er tilknyttet studier som tilbys i vårt nettverk.
Ved siden av våre nyrenoverte lokaler, og vårt tekniske utstyr av svært høy kvalitet, tilbyr vi enkelte tilleggstjenester som kan være til hjelp for deg mens du studerer. Dette dreier seg om:

  • Tilgang til vårt trådløse nettverk, kr 250 pr. semester. Om dette er påkrevd for å følge studiesamlingene vil du selvsagt få dette uten tillegg.
  • Tilgang til skriver/kopimaskin, kr 250 pr. semester.
  • Tilgang til arbeidsplass utenom studiesamlingene, kr 500 pr. semester. Dette gir deg tilgang til Studiesenterets lokaler hele døgnet, alle dager.

Det er frivillig om du ønsker en eller flere av disse tjenestene, du sier i fra om du ønsker å benyttet deg av noen av disse, så inngår vi særskilt avtale om det.

Leiepriser

Våre fire studioer har forskjellig kapasitet, fra 5 til 36 deltakere.

  • Studio 1 og 2 (maks 15 deltakere); kr 500 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 1000 pr. dag.
  • Studio 3 (maks 5 deltakere); kr 400 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 800 pr. dag.
  • Studio 4 (maks 36 deltakere), kr 750 pr. påbegynt time innenfor ordinær kontortid. Uten bruk av lyd/bilde er prisen kr 1500 pr. dag

Alle priser er inkludert kaffe/te. Lokalene kan også leies utenom ordinær kontortid, med påslag i prisen. Ta kontakt for tilbud.

Kontakt

Anne Sofie Nielsen
Daglig leder - Studiesenteret
E-post
Telefon 78 95 65 52
Mobil 926 54 001